Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barns undring – et fundament i barnehagelærerutdanningen

Denne uka har førsteklassene på DMMH fokus på et av flere viktige tema i barnehagelærerutdanningen -  undring.
- For oss handler det veldig mye om at barnehagelærerne skal se betydningen av å være undrende og fabulerende. Vi skal ikke gi barna de rette svarene, men vi skal hjelpe dem på vei mot en forståelse. Å forstå større og mindre sammenhenger blir en del av barnas meningsdanning i livet, sier Mona Frønes, høgskolelektor i pedagogikk ved DMMH. 

Frønes forteller at undring er en sentral del av kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring.

- Det er viktig å ta opp undring tidlig i studiet. Studentene skal oppnå en begynnende forståelse for hvordan barn tenker. Hvordan de bruker tanker og fantasi for å oppnå mening og forståelse, sier hun. 

Rammeplanen ønsker også at barnehagene skal stimulere til undrende og utforskende tilnærming til alle kunnskapsområdene, forteller høgskolelektor Mona Frønes ved DMMH.
Rammeplanen ønsker også at barnehagene skal stimulere til undrende og utforskende tilnærming til alle kunnskapsområdene, forteller høgskolelektor Mona Frønes ved DMMH. 


- Vi ønsker å gi studentene en helhetlig forståelse for studiet, der de ulike fagene belyser temaet ut i fra sitt ståsted. Derfor har flere fag gått sammen om en felles undringsuke.  - Pedagogikk, norsk, rle og naturfag samarbeider om denne uka. Alle jobber med ulike tilnærminger innen sitt fagfelt, forteller Frønes videre. – Studentene opplever mange ulikheter mellom fagområdene men på denne måten ser de også det som lenker dem sammen. 

Rett over jul skal førsteklassestudentene i praksis i barnehagene, der de skal jobbe mer med temaet barns undring.
Publisert: 29.11.2018 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter