Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Besøk av KrF-leder Knut Arild Hareide

DMMH hadde i dag besøk av partilederen med følge. 
Ledergruppa ved høgskolen hadde et møte med blant annet Hareide og førstekandidatene i Sør- og Nord Trøndelag KrF, Geirmund Lykke og Åste Marie Lande Lindau.

Etterpå holdt Hareide en kort tale for studenter og ansatte, fulgt av en tale av Helene Lund, prorektor for masterutdanning ved DMMH. 

Tema for møtet var kvalitet i barnehagen, noe partitoppen snakket engasjert om. Både bemanningsnorm i barnehagene og lærernes utdanningsnivå ble berørt. 

Hareide
- Vi trenger voksne pedagoger som vet hva som skjer og som går inn der det er nødvendig, sier KrFs leder Knut Arild Hareide. 

Helene Lund sier at det fra faglig hold lenge har vært et ønske om en 5-årig barnehagelærerutdanning, men det har så langt blitt stoppet av politikerne. - Også de yngste barna trenger lærere med mer kompetanse, fastslår hun. - Utdanning er en viktig brikke for å oppnå det som er viktig for oss.

glassgården hareide
Mange studenter og ansatte møtte opp for å med seg debatten i Glassgården.

Fra salen ble det blant annet stilt spørsmål om hvordan KrF vil arbeide for å få flere barn med minoritetsspråklig bakgrunn inn i barnehagene.
Publisert: 04.09.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter