Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Besøk på barnehagelærerutdanningen i Mosambik

Dosent Arve Gunnestad besøkte i vår IFPP, som DMMH var med på å starte opp i 2011. 
Leaderseminar
Den første uka besøkte han flere barnehager, og var glad for å møte igjen flere tidligere studenter.

- Arbeidsforholdene for barnehagelærere er ofte enkle. Det er mange barn, og som oftest er det bare en lærer og ingen assistent. Vi  anbefaler i utdanningen ikke mer enn 25 barn pr lærer, men det er et stykke vei  å gå når det ikke finnes offentlige standarder, forteller Gunnestad. 
 
Gunnestad var også taler på et fire dagers seminar med hovedtema Ledelse for våre studenter. Blant innlederne var blant annet departementet som hadde innlegg om ansettelsesmuligheter for barnehagelærere og pensjonsordninger (noe som foreløpig nesten ikke fins).  

- Det er viktig for en helt ny type utdanning som barnehagelærerutdanning å bygge relasjoner til myndighetene og institusjoner i samfunnet. Jeg synes dette var helt eksemplarisk gjennomført, og lover godt for fremtiden, sier en fornøyd Gunnestad. 

- Barnehager og førskolelæreryrket er i støpeskjeen i Mosambik. I utgangspunktet er det et ufaglært kvinneyrke, og dermed lavstatus og dårlig betalt. Når vi nå bygger ut en utdanning, er vi med og utvikler både respekten og synet på barn, på barnehagens betydning og på kvinners mulighet til å få respekt for sitt arbeid. Derfor var departementenes deltakelse svært viktig. De ble svært positive til arbeidet.

Jeg ble også invitert til å ha et seminar for studenter og ansatte på Universidade Pedagogica, der jeg snakket om Resiliens og risikoutsatte barn, fortsetter han. Dette universitetet er svært positive til samarbeid og har betydd mye for utviklingen av barnehagelærerutdanningen vår.

Gunnestad deltok også på møte med styret for utdanningene og han hadde møter med timelærerne.

- Vi drøftet blant annet en plan og tiltak for videre kvalitetsutvikling der vi spesifiserte særlig ledelsens og lærernes bidrag. Et tiltak som de nå har satt i gang er å begynne å spare for å bygge et førskolepedagogisk senter. De utfordret studentene og lærerne til å gi bidrag, og samlet inn en mindre sum under seminaret. Erfaringer fra Swaziland og Kenya er at de samtidig satser på en demonstrasjonsbarnehage tilknyttet barnehagelærerutdanningen. Den kan bli en hjelp til å fremme en mer barnevennlig pedagogikkforståelse hos studentene, mener han.

- Det er ellers en utfordring når vi i utdanningen underviser om viktigheten av bruk av lek, kreative aktiviteter, musikk  og fortelling, mens de når de kommer ut i de fleste barnehager får praksis med svært mye terping og skoleaktiviteter. Barnehagelærerutdanningen og barnehagene – og barna har mange utfordringer i Mosambik. Det er et privilegium å få lov å være med å gi faglig og moralsk støtte til utviklingen, sier en entusiastisk dosent.

 
Publisert: 29.06.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter