Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Boklansering på DMMH

"Performativ læring. Skapende og samskapende utdanning" er en ny antologi med flere kjente bidragsytere. 

Fra venstre: Polina Golovátina-Mora, Vigdis Vedul-Kjelsås, Sunniva Skjøstad Hovde, Helena Bichão, Tone Pernille Østern, Ingrid Bjørkøy og Elen Øyen.
Fra venstre: Polina Golovátina-Mora, Vigdis Vedul-Kjelsås, Sunniva Skjøstad Hovde, Helena Bichão, Tone Pernille Østern, Ingrid Bjørkøy og Elen Øyen.

Antologien "Performativ læring" ble lansert på DMMH, med flere av redaktørene og forfatterne til stede. Redaktørene har også bidratt med kapitler i antologien, som inneholder kapilter fra en rekke fagområder.

Performativ læring

Performativ læring framhever at læring og undervisning er grunnleggende skapende og relasjonelt. Læring og kunnskap skapes og samskapes språklig, kroppslig og ved hjelp av ulike materialiteter. Performativ læring er aktiv og aktiverende, men også lyttende og oppmerksom fordi den er relasjonell.
Professor Tone Pernille Østern fra NTNU har lang erfaring fra å jobbe med performativ læring.
Professor Tone Pernille Østern fra NTNU har lang erfaring fra å jobbe med performativ læring.

Performativ læring krever en performativ didaktikk. Den performative didaktikken utfordrer ideer om formidlingspedagogikk og om kunnskap som kunnskapsbiter som kan overføres fra lærer til elev. Med en performativ didaktikk blir isteden både elever, studenter og lærere aktive, skapende og relasjonelle idet de designer egne læringsprosesser eller egen undervisning.

Førsteamanuensis Ingrid Bjørkøy ved DMMH har blant annet skrevet om performativ undervisning i lærerutdanningen.
Førsteamanuensis Ingrid Bjørkøy ved DMMH har blant annet skrevet om performativ undervisning i lærerutdanningen.

Antologien retter seg mot alle som er opptatt av utdanning. Redaktørene og forfatterne er lærere, lærerutdannere eller barnehagelærerutdannere. Forfatterne videreutvikler forståelsen av performativ læring slik Thomas Dahl og Tone Pernille Østern artikulerte den i et kapittel i boka "Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming" (2019).

Performativ læring - skapende og samskapende utdanning
Redaktører: Tone Pernille Østern, Thomas Dahl, Ingrid Bjørkøy, Sunniva Skjøstad Hovde, Polina Golovátina-Mora, Rose Martin.
Universitetsforlaget 2024

performativ-laring-1
Publisert: 24.06.2024 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter