Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Boklanseringer på DMMH

"Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn" og "Foucalt og den norske barnehagen. Introduksjon til Michel Foucaults analytiske univers" er de nyeste utgivelsene knyttet til ansatte ved høgskolen. 
Lise
- Interaksjon med barn er noe alle som driver med scenekunst prøver å få til, forklarer Lise Hovik, DMMH. -Men ofte er det vi voksne som tar styringen, det blir mer en invitasjon enn interaksjon. Formålet med prosjektet er å finne hvilke former for interaksjon som passer for hvilke aldersgrupper barn. 

"Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn" bygger på forskningsprosjektet SceSam - interaktive dramaturgier i scenekunst for barn. En gruppe forskere og kunstnere har sammen undersøkt interaktivitet som kunstnerisk strategi i scenekunstprosjekter for barn i alderen 0-12 år. Gjennom fagtekster, intervjuer og essays får leseren et innblikk i prosjektet. En rekke kunstnere presenterer også sitt arbeid med forestillinger der barns deltakelse står i fokus. 

Boka er rettet mot studenter, faglærere i estetiske fag, produsenter, formidlere, kritikere og kunstnere i feltet. 

Svein bok
Svein Hammer er tilknyttet samfunnsfagseksjonen ved DMMH og erfarte at han fikk gode tilbakemeldinger fra studentene da han brakte Foucaults tankesett inn i undervisningen. Det ble det bok av.

Michel Foucault var en blant 1900-tallets viktigste tenkere innen filosofi, idéhistorie og samfunnsforskning. Han har ikke skrevet noe om barnehagen, men tankene hans er likevel svært aktuelle innen barnehagefeltet. Gjennom sine tekster åpnet han for kritisk forståelse av den moderne samfunnsformasjonen, der også barnehagen har en sentral rolle. Barnehagen er rettet mot å ivareta, å danne og forme mennesker, å ivareta en funksjon i forhold til andre felt. Samtidig er det et felt som preges av mange brytninger og meninger. 

Foucault ønsket ikke å skape en enhetlig teori men justerte tvert imot meningsinnholdet i sine begreper som gir et utgangspunkt for mange diskusjoner.
 
Målgruppe for boka er studenter, forskere og andre med fagligpolitisk interesse for barnehagefeltet og for ethvert velferds- og profesjonsfelt i Norge. 

Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn
Lise Hovik og Lisa Nagel
Fagbokforlaget 2017
ISBN: 9788245020946

Foucalt og den norske barnehagen. Introduksjon til Michel Foucaults analytiske univers
Svein Hammer
Fagbokforlaget 2017
ISBN: 9788245019735
Publisert: 05.05.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter