Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Bra søkning til utenlandspraksis

Hanna Louise Price-Stephens reiser i høst på 3 måneders utveksling til Trinidad og Tobago. Hun og medstudent Ida Synnøve Dalene blir dermed de første studentene fra DMMH med studier og praksis fra et karibisk universitet. 
hannahps

- Jeg har alltid hatt lyst til å reise utenlands, forteller den 25 år gamle studenten. - Jeg vurderte å reise da jeg gikk på videregående, men bestemte meg for å vente til jeg var student. Da står man mye friere. Å studere i utlandet er en unik måte å oppleve andre land på, man får ta del i den lokale kulturen på en helt annen måte enn som turist.

Stavangerjenta er svært interessert i andre kulturer. Som 2. års student på Bachelor barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse har hun nettopp valgt et studie som stikker dypt inn i kulturelt og språklig mangfold. 

- Jeg valgte å reise til Trinidad av flere årsaker, begrunner Price-Stephens. - Trinidad og Tobago har en veldig spennende historie. Øyene har vært kolonialisert flere ganger, sist under Storbritannia. Innbyggerne stammer fra mange nasjonaliteter, men de største etniske gruppene er etterkommere av afrikanske slaver eller tjenere fra India. Derfor har både hinduismen og islam sterke posisjoner i Trinidad og Tobago. På linja jeg går har vi mye fokus på religiøst mangfold. Her vil jeg få oppleve hvordan de ivaretar den religiøse praksisen. For eksempel vil jeg se hvordan de feirer den islamske høytiden id, noe som ikke er så vanlig i norske barnehager. Det blir også spennende å se hvor mye de har beholdt fra kolonitiden, og hva har de skapt selv. 

Sammen med Dalene skal hun studere flere fag ved University of the West Indies, St. Augustine, Undervisning og praksis utgjør til sammen ca 18. studiepoeng. 

- Det blir spennende å få andre perspektiver på barnehagevirksomheten, Norge er ganske annerledes enn resten av verden, fastslår Price-Stephens, som i begynnelsen av september reiser ut til en annerledes praksisperiode.

Hele 34 studenter har fått innvilget utenlandspraksis høsten 2016. Internasjonal koordinator Anne-Sine van Marion er godt fornøyd med disse tallene.

- Studenter med utenlandspraksis lærer mye om andre kulturers syn på barn og barndom. Det setter dem i mye bedre stand til å møte barn med en annen kulturell bakgrunn en etnisk norsk. Mange barnehager etterspør denne kompetansen. Det finnes nesten ikke en kommune i Norge som ikke har en barnehage med barn og foreldre med en annen etnisk og kulturell bakgrunn en norsk. 

van Marion har fått flere tilbakemeldinger om at utenlandsoppholdet har blitt trukket frem som positivt i jobbintervjuer. - Studenter som gjør et uortodokst valg, som tør å gjøre noe annet, får en kompetanse som kommer både dem og barna til gode, sier hun. 

Anne Sine West Indies
Foto: The University of the West Indies, St. Augustin Campus, Trinidad and Tobago, tatt i forbindelse med van Marions gjesteforelesning om norsk kultur og familiepolitikk.

Fra venstre; Dr. Heather Cateau, Senior Lecturer, Dean of Faculty of Humanities & Education; Anne Sine van Marion, Internasjonal koordinator DMMH,  Dr. Carol Logie, Administrative Director, The UWI-Family Development and Children’s Research Centre.
Publisert: 09.05.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter