Gå til innholdet
Lukk

Da er vi i gang med fire nye masterutdanninger ved DMMH

I høst startet DMMH fire nye masterutdanninger. Master i barnehageledelse startet opp sitt andre kull denne høsten, mens Master i barnehagekunnskap, Master i barnekultur og kunstpedagogikk og Master i spesialpedagogikk går for første gang denne høsten.

Interessen for de fire masterprogrammene ved DMMH har vært stor, noe som gjenspeiler seg i gode søkertall. Dette skyldes nok at det ikke tilbys mange masterprogram av denne typen rundt om i landet.

Prorektor for masterutdanning Helene Lund sa i sin åpningstale til studentene ved Master i spesialpedagogikk og Master i barnehagekunnskap at det tidligere ble forventet breddekunnskap hos ansatte i barnehagesektoren, mens det nå i større grad forventes fordypning og spesialisering. Hun oppfordret studentene til å ta vare på hverandre gjennom utfordringene som ligger foran i det å spesialisere seg innenfor det feltet de har valg, og hun oppmuntret studentene til å huske å feire seirene underveis.

master_rektor
Rektor ved DMMH, Hans-Jørgen Leksen, var til stede på åpningen av alle de fire masterstudiene.

master_pertore  
master_tora
master_helene  
master_grete 
Prorektor Helene Lund deltok og ønsket de nye masterstudentene velkommen til DMMH. I tillegg var mange av de ansatte på masterutdanningene de nye masterstudentene til stede for hilse velkommen og ønsket lykke til med krevende og spennende studier, deriblant professor Tora Korsvold og førstelektor Per Tore Granrusten. Vår egen Grete Storbæk Eriksen, høgskolelektor ved DMMH, bidro med vakker sang til de nye studentene.

master_spesialpedagogikk
Studentene ved Master i Spesialpedagogikk med høgskolelektor Marit Pettersen og førstelektor Else Johansen Lyngseth helt til venstre. Professor Berit Groven og professor Frode Stenseng helt til høyre.
master_barnehagekunnskap
Studentene ved master i barnehagekunnskap sammen med professor Tora Korsvold og førsteamanuensis Monica Seland (til venster for midten i andre rekke).
master_barnekultur
Studentene ved master i barnekultur og kunstpedagogikk sammen med førsteamanuensis Jørgen Moe, førsteamanuensis Lise Hovik og førsteamanuensis Sunniva Skjøstad Hovde til høyre i bildet.
master_barnehageledelse
Studentene ved master i barnehageledelse sammen med førstelektor Per Tore Granrusten (helt til venstre i første rekke) og professor Kjell Åge Gotvassli (helt til høyre i første rekke).