Facebook
Gå til innholdet
Lukk

De ansattes sinne i barnehagen kan føre til profesjonell utvikling

Barn som tøyer grenser, mangel på personale og tidspress gjør at barnehageansatte blir sinte, forteller Ingvild Åmot, førsteamanuensis ved DMMH. 
Sammen med Ruth Ingrid Skoglund fra Høgskolen på Vestlandet har Åmot forsket på hva som utløser ansattes sinne i samspill med barn i barnehagen, hvordan slike hendelser oppleves av de ansatte selv og hvordan dette igjen kan lede til profesjonell utvikling. 

 Barn som tøyer grenser, mangel på personale og tidspress gjør at barnehageansatte blir sinte, forteller Ingvild Åmot, førsteamanuensis ved DMMH.
- Det er mulig å arbeide konstruktivt med utfordrende følelser og det vil styrke det profesjonelle skjønnet, sier Ingvild Åmot, førsteamanuensis ved DMMH. 

Vonde følelser
- I barnehagehverdagen er følelser hos ansatte som oppleves utfordrende ofte underkommunisert, forteller Åmot. 

-  Det sitter i ryggmargen at vi skal opptre behersket og kontrollerte i arbeid med barn. Men hva gjør vi når vi kommer i konflikt med barna og de vanskelige følelsene oppstår? 

Hun viser til at det særlig er to tilfeller som er med på å skape konflikter. Disse henger sammen: Mangel på personale og tidspress kan føre til at de ansatte fortere kommer i konflikt med barn. I møte med barn som tøyer grenser, som ikke vil rette seg etter beskjeder som blir gitt og som oppfattes å ha en ugrei atferd overfor andre barn oppstår det lettere konflikter når de strukturelle vilkårene strammer seg til. 

Konstruktive dialoger
Opplevelsen av å bli sint og å gå i konfrontasjon med barn gir personalet skyldfølelse i ettertid, og en følelse av å ha mislykkes i jobben, sier Åmot videre.

- Utfordringene er at institusjonelle faktorer som mangel på personale og tidspress blir til opplevelser av profesjonelle nederlag. Dette gir en følelse av maktesløshet det kan være vanskelig å snakke om. 

Samtidig viser forskeren til at de ansattes også opplevde at situasjoner der de selv ble sinte ble gjort om til konstruktive dialoger med barna om måter å uttrykke sinne på.

- Gitt at de som jobber i barnehagen får mulighet til å diskutere slike hendelser og forsøke å forstå kompleksiteten i dem kan derfor vanskelige situasjoner føre til utvikling av barns kompetanse og ansattes refleksjon.

Skape rom for faglige diskusjoner
Åmot anbefaler barnehagene å skape rom for faglige diskusjoner om krevende praksiser, samt å utvikle kulturer der ansatte støtter og veileder hverandre. Gjennom felles refleksjon, støtte i ledelsen og muligheter til å påvirke strukturene, kan personlige opplevelser av profesjonell mislykkethet føre til felles faglig utvikling og større mulighet for å påvirke deler av rammebetingelsene. 

- Et annet poeng er at det bør være rom for å uttrykke sinne, ikke bare for barn, men også for ansatte, og at sinne uttrykkes på måter som er sosialt akseptable, sier hun. 

- Hvis personalet jobber med sosialt aksepterte uttrykk for sinne, kan også barna lære hva som er hensiktsmessige uttrykk for frustrasjon og utfordrende følelser. En hjelp på veien dit er å snakke om følelser som sinne og frustrasjon og å finne strategier for å uttrykke dem på konstruktive måter, både innad i personalet og i møte med barna.

Den publiserte artikkelen kan leses her:  
Skoglund, R. I. & Åmot, I. (2020): When Anger Arises in the Interaction with Children in Kindergartens – The Staff’s Reactions to Children’s Resistance, Scandinavian Journal of Educational Research. DOI: 10.1080/00313831.2020.1739138
 
Publisert: 24.03.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter