Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Det er artig å se så mye glede

I løpet av vinteren vil over 700 barnehagebarn ha deltatt på vinterkurs på DMMH. 
DMMH har hatt Vinterkurs i natur, helse og bevegelse på pensum i over 40 år. Her lærer barnehagelærerstudentene hvordan de kan tilrettelegge for snølek og uteaktiviteter for barn. 

Det tre dager lange kurset har de siste årene blitt avholdt på Frøset gård nær Granåsen. I løpet av noen uker i februar og mars samles alle 2. klassene  ved høgskolen, og på kursets siste dag inviteres byens barnehagebarn til skidag. 

- Vi har laget bobbane, skihopp, snøborg, slangeakebane, kulebane, labyrint og flere andre snøaktiviteter, forteller studentene Jørgen Gregers og Sarah Holmeide, som er omgitt av barn som griller pølser i sola. Høgskolelektor Anne H. Sivertsen forteller at flere barnehager står på venteliste for å få delta på skidagen. 

Sarah Holmeide, Anne H. Sivertsen og Jørgen Gregers ved DMMH forteller at den første kursdagen går med til teori og planlegging, mens de på dag to lærer å tyde dyrespor og å lage iskrem i snøen, samt å bygge opp alle aktivtetene.
Sarah Holmeide, Anne H. Sivertsen og Jørgen Gregers ved DMMH forteller at den første kursdagen går med til teori og planlegging. På dag to lærer studentene å tyde dyrespor og å lage iskrem i snøen, og så bygger de opp et vinterlandskap for barna som kommer på dag tre. 

Høgskolelektor Sveinung Næss forteller at vinterkurset er et arbeidskrav der både pedagogikk, naturfag og fysisk aktivitet er til stede. Gjennom en tverrfaglig tilnærming skal studentene planlegge hvordan de best kan legge til rette for at barna får gode vinteropplevelser.

- Studentene må se an hvilke muligheter terrenget og værforhold gir, sier Sveinung Næss. - Samtidig får de trening i å samarbeide, ofte i krevende arbeidsforhold, noe som er en god erfaring å ha med til arbeidslivet.
- Studentene må se an hvilke muligheter terrenget og værforhold gir, sier Sveinung Næss. - Samtidig får de trening i å samarbeide, ofte i krevende arbeidsforhold, noe som er en god erfaring å ha med til arbeidslivet. 


Studentene Nicolai Lilleengen og Bodil Renna Holmeng legger vekt på at skileiken skal være utfordrende og spennende, men barna skal også oppleve mestring.

- Vi har planlagt godt, men en del må vi ta på sparket, sier studentene. - Barna kan bli opptatt av helt andre ting enn vi tror, for eksempel var snøkanonene nede på parkeringsplassen veldig spennende.

Barna trives uansett vær, så lenge de har rette klær og er i aktivitet, mener DMMH-studentene Nicolai Lilleengen og Bodil Renna Holmeng.
Barna trives uansett vær, så lenge de har riktige klær og er i aktivitet, mener DMMH-studentene Nicolai Lilleengen og Bodil Renna Holmeng.

Studentene har vært inndelt i små studiegrupper gjennom hele året. Gruppene har fått ansvaret for hver sin barnehage og hver sin vinteraktivitet. - Det at vi kjenner hverandre så godt gjør det lett å samarbeide, vi vet hvem som skal følge de ivrigste barna opp bakkene til skileiken, og hvem som skal ta seg av de som ikke går så raskt.  

- Det er også en viktig kunnskap å ta med seg når en opplever krevende arbeidsforhold, som den første dagen da det snødde tett, fortsetter de. - Vi blir kjent på en annen måte enn når vi sitter i et grupperom, og vi lærer også mye om oss selv og våre reaksjoner. Som barnehagelærer skal vi være en rollemodell for barna.

- Gleden av å se at barna tar i bruk skileiken er det beste ved hele vinterkurset, mener Holmeng. - De ser mulighetene i det vi har laget. Det er veldig fint med et tverrfaglig undervisningsopplegg, da ser vi helheten og går i dybden av fagområdene.

- Vinterkurset er veldig relevant for når vi skal ut i jobb, sier Lilleengen. - På vei oppover så jeg hvor opptatt barna var av dyrespor, det lærte vi jo selv om i går,
Publisert: 28.02.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter