Facebook
Gå til innholdet
Lukk

- Det er rart å ikke se dem, men vi får leke nye leker

Mens personalet i barnehagen holdt seg ute av syne, tok 2.-års studenter fra barnehagelærerutdanning med vekt på natur og friluftsliv over driften av 5 Trondheimsbarnehager.
- Det er artig med studenter i barnehagen, synes Vilde og Eirik. De merker ikke så stor forskjell på de fast ansatte og studentene, men setter pris på at de får leke en del nye leker.
- Det er artig med studenter i barnehagen, synes Vilde og Eirik. De merker ikke så stor forskjell på de fast ansatte og studentene, men setter pris på at de får leke en del nye leker.

- Arbeidskravet Barnehageovertakelse oppstod i et samarbeid med Fjæraskogen barnehage i 2005, forteller Trond Løge Hagen som har vært med helt fra starten.

- Opp igjennom årene har prosjektet utviklet seg og omhandler nå pedagogisk arbeid i barnehagen med fokus på utemiljø og pedagogrollen. Studentene bruker en uke på forberedelse i barnehagen, i den påfølgende uka går inn og tar over driften av utvalgte avdelinger i en uke.

Nytt av i år er at ansatte ved høgskolen skal forske og dokumentere på hvilke læringsutbytter studentene opplever gjennom en slik arbeidsform. Antall barnehager som deltar er også utvidet, nå er det 5 barnehager som tar i mot studentene.

Fornøyde studenter

- Det jeg satte mest pris på med barnehageovertakelsen var det ansvaret jeg og mine medstudenter fikk ovenfor barna. Dette ansvaret vi fikk gjorde at vi måtte planlegge, og kommunisere godt oss imellom. Noe som for min del belyste viktigheten av et godt personalsamarbeid, forteller Ole Martin Elgåen Kirkbakk. Sammen med 3 andre studenter hadde ansvaret for friluftsavdelingen ved Fjæraskogen barnehage.

Han var positivt overrasket over hvor mye de ansatte stolte på studentene, og de lot dem være helt alene med barna.

- Jeg synes det er helt supert at vi får gjøre dette. Da vi virkelig får prøvd oss på hvordan yrket som barnehagelærer fungerer i praksis.

DMMH-student Ole Martin Elgåen Kirkbakk opplevde at barnehagen hadde stor tillit til studentene.
DMMH-student Ole Martin Elgåen Kirkbakk opplevde at barnehagen hadde stor tillit til studentene.

Grundige forberedelser

- Å være godt forberedt er det viktigste, sier daglig leder Anne Therese Tronshart i Fjæraskogen barnehage. 

- Vi er veldig nøye på at studentene blir godt kjent med barna før de tar over. Derfor er de her en uke før overtakelsen, og følger det faste personalet. Det viktigste er at studentene blir godt kjent med barna, og at det etableres gode relasjoner barna og studentene imellom. Det er helt avgjørende for at det skal gå bra, fastslår hun. De pedagogiske lederne avdelingen godkjenner også planene for uka i forkant av overtakelsen. 

Det er ikke bare barna som må forberedes i forkant. 

- God informasjon til foreldre og ansatte er veldig viktig. Vi jobber ut fra trygghet i alle ledd. Foreldrene overlater det viktigste de har til oss. Da må både barna, foreldrene, vi ansatte og studentene være trygge på at barnehageovertakelsen blir gjennomført på beste vis, sier Tronshart.

Dette innebærer at studentene kun tar over avdelingene med de eldste barna. Personalet forlater heller ikke barnehagen men fordeler seg på andre avdelinger. Noe av den frigjorte tiden blir brukt på møtedager.
- Studentene tar ingen lettvintløsninger, de tar utfordringen på alvor sier Anne Therese Tronshart og Wenche Mathisen fra Fjæraskogen barnehage.
- Studentene tar ingen lettvintløsninger, de tar utfordringen på alvor sier Anne Therese Tronshart og Wenche Mathisen fra Fjæraskogen barnehage.

Kollektivt ansvar

- God pedagogisk ledelse handler om å se framover og klare å planlegge hva som skal skje, sier lederassistent og ped.leder Wenche Mathisen.

- Det er mye praktisk som må være avklart når man står der sammen med barna.

Studenten som har hatt ordinær praksis i barnehagen får gjerne lederansvaret. Men de jobber sammen i gode og tette team.

- Jeg synes studentene samarbeider veldig godt og fordeler ansvaret mellom seg. Vi oppfordrer dem til å ta en god prat i forkant og finne sitt eget grunnsyn. Det er noe vi har jobbet systematisk med i alle år og ikke kan slippe, grunnsynet ligger til grunn for alt vi gjør, sier Tronshart.

Fikk raskt eierfølelse til avdelingen

Vera og Isak liker best å leke i barnehagen. De synes det ser ut som at Oda Mørk og de andre DMMH-studentene også har det artig i barnehagen. Selv savner de det faste personalet (bare) lite grann.
Vera og Isak liker best å leke i barnehagen. De synes det ser ut som at Oda Mørk og de andre DMMH-studentene også har det artig i barnehagen. Selv savner de det faste personalet (bare) lite grann.

Også de andre studentene var veldig fornøyd med overtakelsen. 

- Vi hadde en dag med planlegging i forkant, og 1 time med planlegging hver dag. Etter hvert som vi fikk inn rutinene ble vi tryggere selv også, forteller Oda Mørk. 

- Barnehageovertakelsen er veldig lærerikt på mange måter, sier studentene. 

- Denne gangen tok vi reelle avgjørelser, da vi var i praksis føltes det mer kunstig. Vi måtte også reflektere over vår egen lederrolle. Noen måtte skjære igjennom, vi ledet hverandre og oss selv godt. 

Studentene hadde ikke jobbet sammen før og måtte ta raske avgjørelser uten å kunne ta hensyn til alles preferanser. Å ha god kommunikasjon seg imellom, gode og effektive samtaler var viktig for å få dagene til å gå rundt.

-Det var veldig lærerikt å kjenne på kroppen hvordan vi jobber med samarbeid, kommunikasjon og ledelse i praksis, sier Mørk.

- Wenche som bruker å være her sitter oppe på loftet. Jeg håper det ikke ramler noen planker i hodet vårt, sier Isak som sammen med Oda, Vera og Kristin lager mat til avdelingen.
- Wenche som bruker å være her sitter oppe på loftet. Jeg håper det ikke ramler noen planker i hodet vårt, sier Isak som sammen med Oda, Vera og Kristin lager mat til avdelingen.

Publisert: 06.05.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter