Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DMMH fyller 75 år

img_0207

I 1947 gikk 48 kvinner opp trappa og inn døra til den tidligere Bispegården i Bispegata 9 i Trondheim. De skulle begynne på sin 2-årige utdanning til barnehagelærer og var de første elevene ved Menighetspleiens barnevernsinstitutt.  75 år har gått siden den gang, men fortsatt utdannes barnehagelærere ved det som etterhvert ble Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning, DMMH. Dette ønsker vi å markere og inviterer herved til DMMHs 75-årsjubileum med en rekke faglige og festlige hendelser for små og store gjennom hele 2022.

Barnevernsinstituttet ble i 1947 Norges andre barnehagelærerutdanning og barnehagen var da for de få og en del av barnevernet. Faktisk ble Norges første barnehage (barneasyl) opprettet for den fattige arbeiderklassen i Trondheim i 1837 og hadde fokus på omsorg og tilsyn. Barnehagens omfang, innhold og rolle har endret seg enorm frem til i dag og utdanningen og høyskolen har utviklet seg og vokst frem i takt med endringene. Gjennom de første 33 årene ble høyskolen ledet av Astrid Vatne, en pioner innen barnehagelærerutdanningen i Norge, og da hun gikk av i 1980 var utdanningsinstitusjonen blitt en høyskole med 290 studenter i grunnutdanningen, 95 studenter på ulike videreutdanningstilbud, 30 lærere.

I dag er antall ansatte og studenter femdoblet siden 1980 og vi tilbyr 4 masterprogrammer i tillegg til bachelor- og videreutdanning. Vi tilbyr også en desentral deltidsutdanning Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse i Kristiansund. DMMHs hovedoppgave er også i dag, som ved opprettelsen i 1947, å utdanne høyt kompetente, engasjerte og omsorgsfulle barnehagelærere og vi er den eneste høyskolen som har dette som hovedfokus. Selv om høyskolen er liten har vi et stort og blant de fremste fagmiljøene innen barnehagefaglig utdanning, forskning, utvikling og innovasjon.

Endringene i barnehagesektoren gjennom de siste 75 årene har vært betydelige og forandringer i samfunnet rundt oss, ny kunnskap og kompetanse vil drive utviklingen videre.   Barnehagen som fagfelt er fortsatt ungt og i stor utvikling. DMMH ønsker å bidra med høy kompetanse og engasjement for barn, barnehagen og barndom for og i fremtiden, gjennom utdanning på alle nivå, forskning og utvikling av høy kvalitet for, og sammen med, barnehagefeltet.

Vi gleder oss til de neste 75 årene, men i 2022 har vi en historie vi ønsker å fortelle og opplevelser å dele. 

 
ebsk_small-3

Else Berit, Rektor ved DMMH

Publisert: 17.12.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter