Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DMMH representert i ny ekspertgruppe

Førstelektor Kari Hoås Moen har takket ja til å sitte i ekspertgruppen som skal se nærmere på barnehagelærerens rolle i barnehagen.

KariHMoen

Formålet med arbeidet er todelt: a) frembringe et kunnskapsgrunnlag som beskriver de ulike rollene
barnehagelærerne har i dagens barnehager, og b) foreslå hvordan barnehagelærerrollen kan utvikles
i tråd med samfunnsmandatet gitt i lov og rammeplan og skjerpet pedagognorm. 

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert. De skal levere sin rapport til Kunnskapsdepartementet 1. desember 2018.


Leder av gruppen er professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til Børhaug og Hoås Moen består utvalget av:

  • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
  • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
  • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
  • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærerutdanning i Sogndal
  • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager i Trondheim

Les mer om ekspertgruppen på Kunnskapsdepartementets sider.

 

 
Publisert: 07.09.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter