Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DMMH-student valgt til nasjonalt verv i Pedagogstudentene

Anita Vikestad, som straks er ferdig med det 3. året på linja med natur og friluftsliv, er ny representant i Arbeidsutvalget til Pedagogstudentene. 
DMMH-student Anita Vikestad er valgt inn i arbeidsutvalget til Pedagogstudentene.nita-vikestad-pedagogstudentene
DMMH-student Anita Vikestad er valgt inn i arbeidsutvalget til Pedagogstudentene.

Pedagogstudentene er Utdanningsforbundets studentorganisasjon. Med ca. 20 000 lærerstudenter i ryggen har Pedagogstudentene stor påvirkningskraft i det politiske arbeidet.

- Jeg er veldig motivert for å arbeide for organisasjonens satsninger gjennom arbeidsutvalget det kommende året, sier Vikestad.

Hun har vært lokallagsleder for Pedagogstudentene på DMMH fra 2020-2022. Da hun tok på seg ledervervet lå lokallaget nede, da hun sa fra seg vervet i vår var medlemsantallet økt betraktelig. Nå er nesten alle studentene ved DMMH medlem av Pedagogstudentene. I tillegg til å ha vært engasjert i flere av studentforeningene ved høgskolen har Vikestad også hatt en 50 % stilling som nestleder i Studentparlamentet.

- Jeg har trivdes utrolig godt i det fine fellesskapet i organisasjonen, og Pedagogstudentene har vært en viktig del av studietiden min, sier hun. Nå som hun avslutter bachelorutdanningen ved DMMH fortsetter hun studenttilværelsen på NTNU, der hun skal ta en mastergrad i likestilling og mangfold. 

Hva er Arbeidsutvalget

Den ferske barnehagelæreren forteller at Arbeidsutvalget består av 7 engasjerte mennesker som arbeider nasjonalt for at Pedagogstudentene skal nå målene sine – både politisk og organisatorisk.

- Pedagogstudentene har lokallag over hele Norge, som tilbyr medlemmene både faglige og sosiale arrangement. Arbeidsutvalget skal jobbe tett opp mot de tillitsvalgte, og bidra til styrking av lokallagene. Som medlem i arbeidsutvalget vil det være viktig for meg å være til stede for landets lærer- og pedagogstudenter, og å bidra til gode prosesser for at studentenes stemmer skal bli hørt, sier hun.

Noen av de sentrale politiske sakene Arbeidsutvalget skal jobbe med i år er:

  • Bedre kvalitet på praksis i utdanningene, blant annet gjennom økt finansiering etter kostnadskategori C eller høyere
  • Styrket psykososialt miljø og økt trivsel på studiet for studentene
  • Sette i gang en piloteringsordning av barnehagelærerutdanning på masternivå
  • Inkluderende lærerutdanninger med plass til alle, som motarbeider alle former for diskriminering
  • Mer profesjonsnære lærerutdanninger og utdannere med relevant erfaring fra fagfeltet
Publisert: 09.06.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter