Facebook
Gå til innholdet
Lukk

DMMH utlyser stillinger som studentassistenter

Studentassistentene vil få forskjellige oppgaver, som alle skal bidra til å gjøre studiehverdagen litt lettere. 

Søknadsskjema stilling som studentassistent, søknadsfrist 7. april.

- Jeg håper på mange motiverte søkere til stillingen, sier studieleder Mona H. Frønes, som er spent på å få i gang stillingen på DMMH.
- Jeg håper på mange motiverte søkere til stillingen, sier studieleder Mona H. Frønes, som er spent på å få i gang stillingen på DMMH. 

-Vi vet at studentlivet har vært utfordrende for en del studenter, med mye digital undervisning det siste året. Ekstra utfordrende har det nok vært å være førsteklassestudent, og starte sin dannelsesreise mot barnehagelærerrollen under de forholdene som har vært. Både det faglige og det sosiale aspektet ved å være student har blitt sterkt berørt, sier Mona Halsaunet Frønes, som er studieleder for barnehagelærerutdanningen ved DMMH.

Aktuelt for andre- og tredjeårs-studenter, samt masterstudenter 

Med denne bakgrunnen har høgskolen fått støtte til å utlyse flere stillinger. 

I første omgang gjelder ansettelsen ut vårsemesteret 2021, men det er mulighet for forlengelse av arbeidskontrakter. Oppgavene som studentassistentene kan bidra med kommer i tillegg til ordinær oppfølging gitt av vitenskapelig personale. 

- Vi søker studenter som har lyst til å bidra til en bedre studiehverdag for sine medstudenter, og har lagt opp til oppgaver for ulike studietrinn. Vi søker etter andre- og tredjeårsstudenter og masterstudenter, som vil bli lønnet for det arbeidet de gjennomfører. Oppgavene de skal gjennomføre handler om faglig veiledning, samtalepartnere, bachelorveiledning og eventuelle andre oppgaver, sier Frønes. 

Lønnet av statlige midler

Frønes forteller at regjeringen i høst satte ned en ekspertgruppe som skal se på tiltak som kan avhjelpe situasjonen for studentene, som blant annet er preget av psykiske helseutfordringer og forsinkelser og stopp i studieløpet. 

I supplerende tildelings- og tilskuddsbrev til universiteter og høyskoler, vedtatt av Stortinget i februar, ble det fremmet en ordning med lønn til studenter. Målet var at studenter som kan «bidra til faglig oppfølging av andre studenter» kan lønnes for et slikt arbeid. Studentene skal bidra til bedre faglig oppfølging, og gjøre noe annet enn hva som tilbys ved høyskolen fra før.

Flere tiltak for studentene 


- Det har også blitt tildelt flere midler, blant annet via studentskipnadene, som skal bidra til bedre sosiale lavterskel tilbud for studentene. Vi ser på dette sammen med studentrepresentanter, og håper vi får på plass noen hyggelige aktiviteter etter påske hvor smittevernhensyn selvsagt er i varetatt, sier studielederen.

- I likhet med regjeringen vil vi arbeide for at studentenes studieprogresjon ikke blir hindret, og vi skjønner at det er utfordrende å være student nå. Men vi vil bidra, så langt det er mulig, med tiltak som kan opprettholde studieprogresjon og studiekvalitet. Vi følger situasjonen nøye, og vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet om hvordan vi håndtere dette på beste vis. Vi er også i dialog med alle i sektoren (UHR, universitets- og høyskolerådet) om hvordan vi skal forholde oss best mulig, om hvilke utfordringer vi alle har og hvilke muligheter vi ser nå og i tiden fremover, fortsetter Frønes. 

- Jeg syns det er spennende at høyskolen og studentene sammen kan jobbe for å opprettholde studieprogresjon og studiekvalitet for alle studentene her ved høyskolen. 
 
Publisert: 24.03.2021
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter