Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Eksamensfest og vitnemålsutdeling

- Hva kan vel være viktigere enn å jobbe for barns beste, spør rektor Else Berit Skagen på eksamensfesten.
Eksamensfest

Rundt 240 studenter kan nå kan kalle seg barnehagelærere. Mange av disse deltok på vitnemålsutdelingen 18. juni. Avslutningen ble foretatt klassevis, med servering og streaming av taler og sanger. 

monica-nyttrektor-og-michael-cropped
Monica Foss og Michael Torgersen ble tildelt DMMHs stipendet 2021.

Et annerledes studieår

- Jeg er ganske sikker på at både du og dine medstudenter møtte opp den første dagen fylt med mange tanker og følelser, sier Skagen. For mange var det aller meste nytt.

- Nå har det gått minst tre år siden du begynte og medstudentene dine er ikke lenger ukjente. Hun oppfordrer studentene til å ta vare på nettverket sitt, om man møtes igjen som kollega, gjennom videreutdanning eller som en venn gjennom livet. 

Pandemien førte til at det meste ble annerledes, sier Skagen videre. 

- Vi måtte snu på hælen alle sammen, tenke nytt, våge å gjøre ting annerledes. I ettertid ser vi at mye har gått veldig bra, men at andre ting kanskje har vært gjort bedre på en annen måte. Det er det læring handler om, å tørre og prøve og feile, reflektere over resultatet og prøve på nytt. 

Til tross for utfordringene er hun trygg på at studentene som nå forlater DMMH har en solid kompetanse som barnehagelærere.

- Som barnehagelærer må du bruke hele deg. Det vil komme mange utfordringer men enda flere gleder. Jeg er sikker på at du vil oppleve å få mange ganger tilbake.

Rektor rettet også en takk til linjeforeningen Caeca Regina og andre studenter som har stilt opp for hverandre og bidratt til en bedre studiehverdag.

Aldri gi slipp på nysgjerrigheten

- Dere har fullført skolegangen til tross for en pandemi, det skal dere være stolte av, sier Tina Cam Tran, leder for Studentparlamentet.

- Selv om vi er ferdig utdannet er vi ikke ferdig utlært. Vi må ta med oss alt det vi har lært på høgskolen og videreutvikle det gjennom selvrefleksjon i videre arbeidsliv.

Trans tips er å aldri gi slipp på nysgjerrigheten og den viktige undringen som utdanningen har lært studentene. 

- DMMH har åpnet dørene for oss, nå er det på tide for oss å ta steget gjennom. 

DMMHs stipend

Dronning Maud Stipend utdeles årlig til 1 eller 2 studenter som har utmerket seg. I år mottok Monica Foss og Michael Torgersen stipendet. 

Foss mottok stipendet fordi hun hadde det beste vitnemålet av avgangskullet.

- Hun har et brennende engasjement for barnehagelæreryrket, et stort hjerte for barn og et tydelig ønske om å gjøre en forskjell når hun kommer ut i barnehagen, sa rektor i omtalen av Foss. 

- Hun har utmerket seg, ikke bare med gode karakterer men ved å tørre å stille spørsmål, ta standpunkt og utfordre, sier Skagen videre, og tenker at Foss deler DMMHs verdisyn ved å våge å være utfordrende og nyskapende.

Michael Torgersen var den andre prisvinneren. Lærerne hans forteller om en student som er veldig tydelig på verdier og sitt faglige ståsted, og som har gitt uttrykk for dette foran nasjonale og internasjonale fagfeller og media. Torgersen og hans klassekamereater beskrives som en positiv kraft i klasserommet og en student som bidrar til å ufarliggjøre diskusjoner. Han har bidratt til den nasjonale debatten om flerkulturelle menn i barnehagen og verdien av mer kunnskap om det flerkulturelle Norge inn i barnehagesammenheng

- Torgersen har vært et viktig ansikt utad på vegne av faglige tematikker og DMMHs verdisyn. Han har gått i spissen for betydningen av flerkulturelle, mannlige barnehagelærerstudenter, sier Skagen. 

Stipendet, på 10 000 kr, kan brukes som reisestipend for studium av førskolebarns oppvekstvilkår i andre land eller her i landet. Det kan også brukes til videreutdanning.
Publisert: 21.06.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter