Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Eksamensfest på DMMH

196 nye barnehagelærere har i dag fått vitnemålet sitt fra DMMH. 
Taler, sanger, blomster og latter skapte en fin ramme rundt avslutningsseremonien som for første gang inkluderte utdeling av vitnemål til DMMHs egne masterstudenter. 

I talen til de nyutdannede barnehagelærerne pekte rektor Hans-Jørgen Leksen på hvor viktig innholdet i jobben deres er, og at god bemanning i barnehagene har betydning for både barn og voksne.

Høgskolelektor Grete Storbæk Eriksen og rektor Hans-Jørgen Leksen ved DMMH på eksamensfesten 2018.
Høgskolelektor Grete Storbæk Eriksen og rektor Hans-Jørgen Leksen ved DMMH på eksamensfesten 2018.

- Mange av de som har gått ut fra DMMH i dag får jobb som pedagogiske ledere. I tillegg er de første masterstudentene i barnehageledelse uteksaminert. Men det betyr ikke at de er ferdig utdannet, fortsatte Leksen.

master-web
Sammen med programleder for master i barnehageledelse, Per Tore Granrusten, ventet DMMHs første masterstudenter på vitnemålene. 

 
- Nå har dere fått en grunnkompetanse, et verktøy dere kan bruke i jobben. Du vil lære mye og modnes gjennom yrkeskarrieren din, fortsetter han. - Du kommer til å gjøre noen feil, og erfaringer og refleksjon vil være like viktig for deg som det har vært under studietiden. 

Leksen gratulerte studentene med en solid utdanning de kan være stolt av og håper at engasjement deres vil bidra til å gi økt status til en engasjert yrkesgruppe som virkelig bryr seg.

Avgangsstudentene David Andre Flikkeid og Baard Woldvik fremførte Woldviks komposisjon "Solefall", på DMMHs eksamensfest.Avgangsstudentene David Andre Flikkeid og Baard Woldvik fremførte Woldviks komposisjon "Solefall", på DMMHs eksamensfest.
Resten av 3 klasse barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk fremførte også en sang under avslutningsseremonien på DMMH.
Resten av 3 klasse barnehagelærer med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk fremførte også en sang under avslutningsseremonien på DMMH. 

Leder av Studentparlamentet, Stian Kaasa, håper at de nyutdannede barnehagelærerne har hatt noen opplysende, lærerike og innholdsrike år der de har fått nye bekjentskaper som vil vare livet ut, gjort seg nye erfaringer og samlet minner som kan tas frem på kjedelige ettermiddager. 

Han er lykkelig for at så mange har tatt valget om å bringe mer kompetanse inn i barnehagen og minnet om at de nå som barnehagelærere selv blir ansvarlige for at barnehagen utvikler seg i en god retning. 

En skal ikke ta lett på å bli barnehagelærer, det krever mye av dere sier leder av Studentparlamentet ved DMMH, Stian Kaasa.
En skal ikke ta lett på å bli barnehagelærer, det krever mye av dere sier leder av Studentparlamentet ved DMMH, Stian Kaasa.

I år var det to utdelinger av DMMHs stipend. Stipendet består av kr. 10 000 som kan brukes som reisestipend for studium av førskolebarns oppvekstvilkår i andre land eller her i landet. Det kan også brukes til videregående faglig utdannelse. 

Stipendet deles blant annet ut på grunnlag av faglig innsats, medvirkning i studentdemokratiet, og medvirkning for å skape et godt klassemiljø. Runa Eide Hodneland mottok prisen på grunn av sitt usedvanlige gode vitnemål.

Runa Eide Hodneland mottok prisen på grunn av sine usedvanlige gode karakterer gjennom hele  barnehagelærerutdanningen. En stolt rektor Leksen gratulerte DMMH-studenten med det sterke vitnemålet.
Runa Eide Hodneland mottok prisen på grunn av sine usedvanlige gode karakterer gjennom hele  barnehagelærerutdanningen. En stolt rektor Leksen gratulerte DMMH-studenten med det sterke vitnemålet.

Elise Finnanger mottok prisen for den flotte måten hun har representert DMMH på, både i rollen som Barnehagelærerstudenten på Facebook og på grunn av hennes deltakelse i klassemiljøet, studentpolitikken og hennes sterke faglige innsats.
Elise Finnanger mottok prisen for den flotte måten hun har representert DMMH på, både i rollen som Barnehagelærerstudenten på Facebook og på grunn av hennes deltakelse i klassemiljøet, studentpolitikken og hennes sterke faglige innsats. 

 
Publisert: 15.06.2018 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter