Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ekspertutvalg skal vurdere barnehagelærerutdanningen

Førstelektor Gjertrud Stordal fra DMMH er et av medlemmene i utvalget. 
Rammeplanen for barnehagen kom i 2012 og har fått kritikk for å være for lite fleksibel, og uklar på noen punkt. 

- Som et styringsdokument for en akademisk profesjonsutdanning som barnehagelærerutdanningen skal rammeplanen oppfylle ulike behov, sier førstelektor Gjertrud Stordal ved DMMH.
Førstelektor Gjertrud Stordal, DMMH

- Det ligger en utfordring i å formulere en rammeplan som både fungerer som et tydelig og godt styringsverktøy for profesjonsutdanningen, men som også gir institusjonenes akademiske frihet og handlingsrom til å skape en utdanning basert på sine faglige styrker og kvaliteter. 

Vi har jo etter hvert gjort oss noen erfaring selv ved DMMH på hva som fungerer og ikke med rammeplanen fra 2012. Det blir spennende å se nærmere på hvordan ulike institusjoner rundt omkring i landet har tolket og omsatt rammeplanen til konkrete utdanningsløp, og være med på å diskutere muligheter for endringer som kan gjøre utdanningene enda bedre. 

Morten Ørbeck skal leie ekspertgruppa. Han er dekan ved for lærarutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet som for øvrig består av: 

  • Margareth Eilifsen, Studieprogramansvarlig for barnehagelærer- og masterutdanninger ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Leder UHR-lærerutdanningenes fagorgan for barnehagelærarutdanninga
  • Gjertrud Stordal, Førstelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
  • Rasmus Kleppe, Barnehagelærar, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærarutdanning OsloMet og forskar og rådgivar i KANVAS
  • Turid Baasland, Barnehagelærar og styrer ved Trekløveren barnehage i Skien. I 20 prosent stilling ved Universitetet i Søraust-Noreg
  • Sahayathasen Kaithampillai, Barnehagelærer og pedagogisk leder i Dynekilen barnehage, Oslo, og deltaker i REACH-nettverket ved OsloMet
  • Marit Sundelin, Ph.d.-stipendiat, universitetslektor i norsk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø
     
Publisert: 01.10.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter