Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Else Berit Skagen blir ny rektor ved DMMH

- Det er med fryd, ikke skrekk blandet fryd, men med en god dose ydmykhet og fryd jeg har takket ja til jobben som rektor ved DMMH, sier Skagen.

ny-rektor-else-berit-skagen

Hans-Jørgen Leksen går av som rektor etter 7 år ved roret på DMMH, barnehagelærerutdanningen i Trondheim. Ny rektor ved høyskolen er Else Berit Skagen som tiltrer stillingen 1. august 2020.

Leksen startet i jobben som rektor ved DMMH i 2013. Den gangen kom han fra en stilling som dekan ved Avdeling helse- og sosialfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Leksen har ledet høgskolen gjennom en periode med sterk vekst med økning av antall studenter og ansatte, og der det har lyktes oss å starte opp fire nye masterprogram på «egen kjøl».

Fra 1. august tiltrer Else Berit Skagen (51) som rektor ved DMMH. Skagen er bosatt i Trondheim og kommer fra en stillingen som instituttleder ved Institutt for biologi, NTNU, der hun har vært leder siden oktober 2013.

Skagen har bred erfaring som leder i sektor for høyere utdanning. Ved DMMH kjenner vi Skagen fra før, da hun var ansatt som prorektor for forskning ved DMMH fra 2010 til 2013. Før dette har hun bl.a. vært rådgiver og kontorsjef ved NTNU, institutt for marin teknikk og rådgiver i rektors stab for økonomi og eiendom ved NTNU.

På spørsmål om Skagen har noen tanker om hvordan det vil bli å ta over rollen som rektor ved DMMH så svarer hun følgende:

- Først og fremst vil jeg si at jeg gleder meg veldig, jeg gleder meg til å treffe gode kolleger igjen, bli kjent med dere som er nye for meg og jeg gleder meg til å ta fatt på mange spennende oppgaver. Jeg opplever det som et privilegium å få mulighet til å jobbe sammen med dere for at barn skal få en så god oppvekst som mulig.

- Jeg ser fra nettsidene og jeg vet fra den tiden jeg var ved DMMH sist at det gjøres mye godt arbeid her, at det er en spesielt god kultur for deling, åpenhet og samarbeid og ikke minst at alle som jobber på DMMH, uansett rolle og arbeidsoppgaver, brenner for det samme overordnede målet: Å utdanne høyt kvalifiserte barnehagelærere til barns beste. Jeg opplever at ansatte har en stolthet og utpreget identitet som «DMMH’er» - alle vi som jobber på DMMH er DMMH! Dette gir et unikt og godt arbeidsmiljø å være i, og det er det beste utgangspunkt for å nå målet – å bidra til barns beste.  

- Jeg ønsker å være en del av denne kulturen og jeg mener at som rektor så er en av mine viktigste oppgaver å ta vare på dette og bidra til en god kultur, et godt arbeidsmiljø og felles mål også i fremtiden.

- På et slikt fundament kan vi alle bygge videre på det gode arbeidet som gjøres og vi må vise for omverden hva vi får til, dele kunnskap og kompetanse, vise hva vi står for, være tilstede og synlig i samfunnet, lokalt og nasjonalt. Gjennom høy kvalitet, tilstedeværelse og synlighet vil vi, sammen med våre samarbeidspartnere og aller mest; våre studenter og utdannede barnehagelærere, bidra til barns beste.

- Det skal være givende og godt å arbeide på DMMH, vi skal være attraktive for studenter og utdanningen og forskningen vår skal være den beste, og vår kunnskap og kompetanse skal være tilgjengelig, etterspurt og brukt i samfunnet. Ingen rektor vil få til dette, det er DMMH som får til dette – alle oss. Jeg håper jeg i rollen som rektor vil bidra til å bevare det som er bra, fremme videreutvikling, gjøre det lettere, for hver og en og for oss alle i fellesskap, å lykkes i arbeidet. Det er med fryd, ikke skrekk blandet fryd, men med en god dose ydmykhet og fryd jeg har takket ja til jobben som rektor ved DMMH.Publisert: 19.03.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter