Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Et krevende, men givende studie

Hanna Melland og Mona Hatlen er to av studentene på DMMHs deltidsstudie Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, i Kristiansund. 
Mona Hatlen og Hanna Melland trives som studenter på Banrehagelærerutdannng med vekt på ledelse ved DMMH.
Mona Hatlen og Hanna Melland trives som studenter på Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse ved DMMH.
(Foto: Privat.)

- Mitt mål som barnehagelærer er å være en som ser enkeltbarnets behov, samt å være en støtte for foreldre/foresatte. Et godt samarbeid med hjemmet er utgangspunktet for at barn i barnehagen skal ha en god barnehagehverdag, sier Hatlen, som pendler til samlingene fra Molde.

Hvert semester samles studentene fire ganger over tre dager på Høgskolesenteret i Kristiansund. I tillegg har de en dag med nettbasert undervisning de ukene det ikke er samlingsuker. I løpet av utdanningen skal de også gjennom 100 dager i praksis.

- Jeg trives godt på studiet, forteller Melland. - Vi har gode lærere, en fin klasse og akkurat passe mengde undervisning til en travel hverdag. 

- Det er krevende, men også givende mener Hatlen, som har jobbet med barn i hele sin yrkesaktive karriere. Hun har vært både dagmamma, barnepleier, konstituert avdelingsleder og barnehagelærer. Nå jobber hun i 100 % stilling som fagarbeider i tillegg til studiene. 

Faglig fordypning

- Det er over 20 år siden jeg sist gikk på skole, og det har skapt noen utfordringer. Det er mye nytt å lære på kort tid. Det mest krevende med studiet har vært å finne riktig balansegang mellom studiet, jobben og livet ellers. Samtidig har det har vært veldig givende å få tid til å fordype meg i ny faglig kunnskap. Dyktige forelesere inspirer meg og mine medstudenter til gode faglige refleksjoner og diskusjoner.

Melland setter også pris på få fordype seg i det faglige.
 
- Det som har vært mest givende så langt er å dykke dypt og lære om noe jeg faktisk interesserer meg for, da lærer jeg mer. Praksis var også veldig spennende og gøy! Jeg ønsker å være en barnehagelærer som ser og anerkjenner barna for de de er, spesielt ønsker jeg å være en som godtar alle følelser, tanker og ønsker som barna har, og ikke avviser dem. Samtidig ønsker jeg å bli en god leder som er med på å skape et godt team og dermed et godt lærings- og oppvekstmiljø for barna.

Nettbaserte forelesninger

- I begynnelsen syntes jeg det var litt vanskelig å ta inn det faglige stoffet gjennom de streamede forelesningene, det var en ny måte for meg å motta kunnskap på. Det krever at man som student har satt seg inn i stoffet på forhånd. Gode forberedelser til forelesningene ga meg lettere forståelse for det faglige innholdet. Jeg føler også at foreleserne en godt forberedt, sier Hatlen. 

Melland synes forelesningene har vært greit å følge med på.
- Vi får ikke den samme dialogen og diskusjonen som i klasserommet. Men gruppearbeid fungerer godt via Zoom, vi blir kanskje mer saklige og effektive enn ved fysiske samlinger. Det er veldig fint og motiverende å ha litt undervisning hver uke, da blir det lettere å motivere seg til å lese jevnlig, og man får en god struktur på ukene. 

Hun forteller at til tross av at de møtes ganske sjelden er klassemiljøet vårt er godt.

- Vi er en målretta gjeng som liker en god, faglig diskusjon og som hjelper og støtter hverandre så godt vi kan.

Hatlen etterlyser flere menn på studiet men er ellers fornøyd med sammensettingen av studenter.
 
- Det er en god blanding av ulike personer i klassen, som har ulik livserfaring. Dette skaper et godt utgangspunkt for å lære av hverandre. Klassen er også blandet når det gjelder alder.

Utdannelsen kan kombineres med familielivet


- Da jeg oppdaga at HiKSU og DMMH skulle tilby denne utdannelsen, kunne det ikke vært mer perfekt, sier Melland. 

- Jeg hadde vært hjemme med barn i 5 år og jobbet noe som frivillig, da jeg kjente at tiden var inne for å se etter mulig utdanning. Jeg har aldri jobbet i barnehage men jeg hadde et ønske om å studere noe innenfor pedagogikk, og jeg liker å jobbe med barn og mennesker generelt. Utdannelsen kan kombineres med familielivet, vi trengte ikke å flytte og reiseveien var passe lang. Siden det er en deltidsutdanning får jeg mer tid og overskudd til familien. 
 
Publisert: 14.04.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter