Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Etter utvekslingsoppholdet

Etter utvekslingsoppholdet

OLS: Hvis du fikk mellom A1-C1 på OLS-språktesten, kommer du i løpet av desember til å få en invitasjon til å ta den andre språktesten. Formålet med denne testen er å se om språkkunnskapene har forbedret seg i løpet av oppholdet. Det er ikke obligatorisk å ta denne testen, men det kan være et resultat det er kjekt å ha på CVen. 

Evalueringsskjema fra EU: Når oppholdet er over vil du få tilsendt et evalueringsskjema fra EU med diverse spørsmål dere skal svare på. Vi anbefaler dere å fylle ut dette med en gang dere får det, ellers er det så fort gjort at det går i glemmeboka.

Evalueringsskjema fra DMMH: For å kunne gi best mulig informasjon til nye utvekslingsstudenter, vil vi be dere om å fylle ut en spørreundersøkelse med diverse spørsmål om utvekslingsoppholdet. Det er en del spørsmål, dere bestemmer selv hvor utfyllende informasjon dere vil gi. Dere vet hvilken informasjon dere savnet før utvekslingsoppholdet, svarene i denne undersøkelsen skal være en måte å imøtekomme dette på. En stund etter hjemkomst kommer vi til å ha et evalueringsmøte med dere sammen med Gjertrud/Marianne, og da kommer svarene deres til å bli brukt som utgangspunkt for samtalen (det vil selvfølgelig være rom for å ta opp andre ting i evalueringsmøtet også).

For å få utbetalt siste rest av Erasmusstipendet må du ha levert Confirmation of Stay, Assessment form fra praksis, evalueringsskjema fra EU og evalueringsskjema fra DMMH. Økonomiavdelingen utbetaler 20% når alle har levert disse dokumentene, det er kollegialt å gjøre denne jobben raskt og effektivt. 

Publisert: 24.08.2021 08:14
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter