Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Etterlyser tettere samarbeid mellom kunstfag og spesialpedagogikk

"Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid" er en ny bok som tar tak i dette. 
Boka viser hvordan kunstfagene kan bidra til opplevelser, glede, trivsel og inkludering, for barn med særlige behov i barnehage, skole og andre pedagogiske arenaer. Forfatterne i presenterer ulike perspektiver på kunstnerisk og spesialpedagogisk arbeid innen kunst og håndverk, litteratur, musikk, dans og drama.

Dosent Morten Sæther er en av de fire redaktørene for boka. Sæther har skrevet om musikkens muligheter for å kunne skape et inkluderende fellesskap i barnehagen. Han snakker varmt om verdien av samarbeid mellom utøvende kunstnere, kunstpedagoger og spesialpedagoger, som nettopp denne boka er et resultat av. Selv har han yrkesbakgrunn fra både kunstpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid. 

- Sammen sitter vi på nøkkelen til å gi barna gode opplevelser og estetiske uttrykksmuligheter. Vi må ta høyde for mangfoldet i barnehagen og dermed legge til rette for at hvert enkelt barn skal få kunstneriske inntrykk og uttrykksmuligheter.  
 
Morten Sæter ved DMMH etterlyser et tettere samarbeid mellom kunstfag og spesialpedagogikk.
Morten Sæter ved DMMH etterlyser et tettere samarbeid mellom kunstfag og spesialpedagogikk.

Boka er rettet mot lærerutdanningene og til fagmiljøene innen pedagogikk, spesialpedagogikk og kunst og kulturfag. Den er også relevant for helse- og sosialfaglige utdanninger. I tillegg retter boka seg mot pedagogisk psykologisk tjeneste og statlige pedagogiske støttetjenester, foreldre og andre som på ulikt vis arbeider med barn og unge med særlige behov.

Kunstens muligheter i spesialpedagogisk arbeid
Natallia Bahdanovich Hanssen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Ragnhild Merete Hassel, (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Torgeir Haugen, OsloMet og Morten Sæther, DMMH. (red.)
Universitetsforlaget 2022 
kunstens-muligheter-i-spesialpedagogisk-arbeid-copy
Publisert: 24.08.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter