Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Evaluering av DMMHs kvalitetssikringsarbeid

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har i vår gjennomført tilsyn ved DMMH. 
 - Arbeidet med å forbedre kvalitetssikringssystemet vårt er godt i gang og vil ha høyeste prioritet, sier rektor Else Berit Skagen ved DMMH.
 - Arbeidet med å forbedre kvalitetssikringssystemet vårt er godt i gang og vil ha høyeste prioritet, sier rektor Else Berit Skagen ved DMMH.

De peker på flere forbedringsområder i DMMHs kvalitetssikringssystem.

- Vi tar innstillingen fra de sakkyndige veldig alvorlig, sier rektor Else Berit Skagen. - Dette har høyeste prioritet. Vi venter ikke på at styret i NOKUT skal behandle innstillingen den 25. oktober, men vil fremskynde pågående prosjekter for å oppdatere kvalitetssikringssystemet og sette i gang ytterligere prosesser for å møte kravene som framkommer i tilsynsrapporten på en helhetlig og god måte.

Hun understreker at manglene ikke betyr at selve utdanningen ikke er bra.

- Men vi har hull i kvalitetssikringssystemet vårt og må få på plass dette. Blant annet må vi bli flinkere til å systematisere og dokumentere arbeidet som gjøres. NOKUT har gitt oss mange gode, konkrete råd som vil gjøre sluttresultatet enda bedre. Jeg er 100 % sikker på at vi får på plass dette innen fristen.

DMMH har fått flere studenter og utdanninger siden forrige tilsyn, blant annet har høgskolen etablert 4 masterprogram. Nå jobbes det blant annet med å få til et mer fleksibelt kvalitetssikringssystem, som er mer tilpasset høyskolens størrelse. 


Publisert: 01.07.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter