Facebook
Gå til innholdet
Lukk

"Evnen til å stille gode spørsmål er viktigere enn å ha alle svar"

Høgskolelektor Gjertrud Stordal fra DMMH er finalist til prisen Årets barnehageinspirator.
Gjertrud croppet kontoret

"Årets barnehageinspirator" ble innstiftet av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i 2009 og Stordal fra DMMH er en av 5 finalister. Prisen skal gå til en lærer/foreleser ved en av landets barnehagelærerutdanninger, som på en god måte har inspirert og motivert studentene sine til en yrkeskarriere i barnehage.

Gjertrud Stordal er veldig fornøyd med å være blant finalistene. 

 - Dette unner jeg alle, sier hun. Det er utrolig motiverende å få lese hva studentene tenker om timene våre. På en måte er lærerjobben litt ensom. Misforstå meg rett, vi har et flott arbeidsfellesskap her på DMMH, men når jeg kommer i klasserommet er det ofte bare meg og studentene, og ingen kolleger til stede som jeg kan diskutere og debriefe med. Å bli foreslått som årets barnehageinspirator av studentene blir derfor ekstra givende. Jeg har "vunnet" bare ved å bli foreslått, smiler hun.

Stordal er utdannet sosiolog og underviser i samfunnsfag ved høgskolen. Interaksjon med studentene er et viktig stikkord i henne rolle i klasserommet. 

- Som lærer er jeg av typen som bruker mye tid på å forberede meg til undervisningen. Når jeg er trygg på fagstoffet har jeg også mer rom for å være spontan, og jeg kan se studentene der de er og tilpasse undervisningen etter dette. Jeg er veldig avhengig av å ha kommunikasjon med studentene og bruker mye dialog i undervisningen. Jeg bruker også en del humor, som er med å ufarliggjøre det som kan være vanskelig i undervisningen. Som lærer kan jeg godt vise at jeg selv kan være litt sårbar, at jeg ikke kan alt eller jeg kan ta feil, det er med og trygger studentene. Vi slutter aldri å lære.

I høgskolelektorstillingen inngår det også noe tid til forskning, og det er spesielt barn, kjønn og natur hun har vært opptatt av. 

- At undervisningen er forskningsbasert tar jeg som en selvfølge. Alle lærere ønsker ikke å drive egen forskning, men vi må uansett være oppdatert på forskningsutviklingen innen området vi underviser i. Jeg har aldri sett på lærer og forsker som to forskjellige roller, den ene er avhengig av den andre. Vi må både skape og formidle ny kunnskap. 

Stordal har også engasjert seg i høgskolens arbeid med å fremme barnehagelærerutdanning i det sørlige Afrika. Hun finner det berikende for undervisningen at hun får være med og videreføre dette tilbudet og tar også mye kunnskap med seg tilbake til DMMH. - Der er lærerikt å se at ting kan gjøres på andre måter enn det vi har tatt som en selvfølge, sier hun, det er sunt for studentene å sette spørsmål ved egen praksis. Og det er viktig at de ser utfordringene verden står ovenfor, det som foregår utenfor våre trygge landegrenser. 

Ved denne kåringen ønsker PBL å løfte frem det gode arbeidet som gjøres ved høgskoler og universiteter som utdanner barnehagelærere, samt å fokusere på barnehagelærerutdanningenes betydning for kvalitet i barnehagesektoren. DMMH har vært i toppen tidligere, første prisvinner var DMMHs Sonja Kibsgaard, som vant i 2009. 

Avstemmingen går ut april, og vinneren blir presentert på PBL landskonferanse i mai. 

Vil du stemme på Gjertrud? Avstemmingen foregår på barnehage.no
Publisert: 06.04.2017
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter