Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fagdag for nyutdannede barnehagelærere

Helt siden 2002 har DMMH og Trondheim kommune samarbeidet om å styrke nyutdannede barnehagelærere i deres nye arbeidshverdag. 
Gjennom Veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring tilbyr kommunen og DMMH veiledning det første arbeidsåret til nyutdannede barnehagelærere. Veiledningen skjer med en mentor fra egen barnehage. Mentoren skal ha kompetanse på veiledning, og skal være på samme faglige nivå som den som mottar veiledning. De skal også få ta del i et fellesskap med andre nyutdannede barnehagelærere, for refleksjon og erfaringsdeling. 

Opp i mot 600 nyutdannede barnehagelærere har deltatt i veiledningsordningen siden oppstarten i 2002.

2020-fagdag-mentor-ranveig
For å få til en endring i organisasjonen må det først skje en endring i individet, sier Ranveig Lorentzen fra DMMH, og Kristin Gudim fra Trondheim kommune, på fagdagen for nyutdannede barnehagelærere.

- Alle har et ansvar for å bidra til at vi får gode barnehager, sier rådgiver Kristin Gudim fra Trondheim kommune og Ranveig Lorentzen fra DMMH. De har lagt til rette for fagdagen på DMMH, og forteller om veiledningsordningen mens de utfordrer deltakerne til å komme med sine erfaringer. 

- Det er ikke enkelt å starte opp som nyutdannet i koronatider, det er i seg selv en utfordring, sier Lorentzen, noe som ble bekreftet av deltakerne på fagdagen. Det var et stort behov for drøftinger rundt dette temaet. 

Vi må møte det som er vanskelig sammen, sier kommunalsjef Ella Ingdal.
- Vi må ikke gjemme unna, men møte det som er vanskelig sammen, sier kommunalsjef Ella Ingdal. 

Ella Ingdal er kommunalsjef for barnehager i Trondheim kommune. Hun forteller om en hverdag der forventningene til foreldrerollen er stor, hverdagslige ting kan lett bli problematiske. Barnehagen får nye roller og er også en viktig del av kommunens oppvekstrategi.
 
Marit Sandvik og Jan Kristian Jacobsen gikk ut fra DMMH i vår og deltar på Veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.
Marit Sandvik og Jan Kristian Jacobsen gikk ut fra DMMH i vår og deltar på Veiledningsordningen for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Marit Sandvik og Jan Kristian Jacobsen ble ferdig utdannet ved DMMH i vår. Begge er i jobb som barnehagelærere, Sandvik i vikariat mens Jacobsen har fast stilling. De er fornøyd med måten de har blitt tatt i mot av arbeidsplassen på, men de forteller at virkeligheten ute i barnehagen er annerledes enn hva de hadde sett for seg. 

- På skolebenken lærer vi mye fint som kan være vanskelig å videreføre i arbeidslivet. Hverdagen blir annerledes, det er stor forskjell på å være i praksis som student og på å jobbe i barnehagen, sier de. Den største utfordringen de har møtt er utvilsomt ressurser og bemanningssituasjonen. 

De etterlyser et enda sterkere fokus på ledelse i utdanningen, men innser også at det ikke er noe man blir utlært i. 

- Det er vanskelig å forberede seg til det store ansvaret som kommer som barnehagelærer. Det krever en viss type person å komme inn fra dag en og være leder. 

I løpet av fagdagen var det satt av god tid til refleksjon og veiledning i grupper, og en økt der de jobbet med profesjonskvalifisering. 
Publisert: 02.10.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter