Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fagdag for praksislærere om barn, seksualitet og overgrep

Margrete Wiede Aasland ønsker at vi snakker med barn om kropp og seksualitet.  
Høgskolens praksislærere ble invitert til en fagdag med Aasland i regi av prosjektet "Helhetlig seksualundervisning i lærerutdanningene". 
 
Et av målene til prosjektet er at utdanningsinstitusjonene skal bidra til at studenter og barnehagelærere får nok kunnskap  om, og føler seg kompetente og trygge nok til å ivareta barns seksuelle helse. Gjennom kunnskap økes tryggheten til å snakke med barn om kropp, seksualitet og grenser.

Snakk om kropp og seksualitet før dere snakker om overgrep.

Aasland forteller at barns forhold til seksualitet er preget av nysgjerrighet, og de begynner tidlig å utforske egen og andres kropp. De har mange spørsmål og utforsker seksualitet i leken. Da er det viktige at de voksne rundt dem har kunnskap om å møte dette, uten å ilegge barnet skam og skyldfølelse.

Hun er klar på at barnehagene må snakke med barne om kropp, om hva som er lov og ikke, før de tar opp vanskelige tema som overgrep.

- Barn som kan noe om seksualitet kan si fra om overgrep. 
Barn tror at vi voksne vet hvordan de har det. Vi må snakke med barna om hva de kan gjøre når voksne ikke ser eller forstår at de har det vondt, sier Aasland til praksislærerne på DMMH.
- Barn tror at vi voksne vet hvordan de har det. Vi må snakke med barna om hva de kan gjøre når voksne ikke ser eller forstår at de har det vondt, sier Aasland til praksislærerne på DMMH.  

Godt mottatt av barnehagene

- Fagdagen har vært veldig lærerik, sier praksislærerne Ida Gansmo Fjellestad og Caroline Rømme Framvik.
- Fagdagen har vært veldig lærerik, sier praksislærerne Ida Gansmo Fjellestad og Caroline Rømme Framvik. 

- Vi trenger mer kunnskap om barn og seksualitet. Dagen har bidratt til å sette perspektiv på hvordan vi snakker om kropp og seksualitet i barnehagen. Vi har lært hvordan voksnes egne holdninger påvirker hvordan vi håndterer barns nysgjerrighet og utprøving i barnehagen..  
Anniken Moen fersk praksislærer og tar i mot studenter fra DMMH.
Anniken Moen er fersk praksislærer og tar i mot studenter fra DMMH. 

- Det har vært en kjempebra dag med tema som er veldig relevant for oss som jobber i barnehager. Fra før av har vi lite kunnskap om temaene, det er bra at det blir større åpenhet om hvordan vi møter barna, mener Moen. 

Helhetlig seksualundervisning i lærerutdanningene

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet i samarbeid med Redd Barna. Målet er å sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i hele befolkningen. DMMH er en av pilotbarnehagelærerutdanningene og er representert av  høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn i referansegruppen.

Aasland jobber som terapeut, spesialist i sexologisk rådgivning, veileder og foredragsholder ved Institutt for pedagogisk sexologi og terapi og Sexologi senteret i Oslo. Hun har utgitt flere bøker om barn og seksualitet. 
Publisert: 12.11.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter