Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Flere vil bli barnehagelærere i Trondheim

DMMH opplever en økning på nesten 5 % når det det gjelder førsteprioritetssøkere til Trondheim. Det er spesielt profilen med vekt på flerkulturell forståelse som har stor økning sammenlignet med fjorårstallene.

Barnehagelærerutdanningen i Trondheim er populær og vi har de siste årene hatt ventelister på de fleste profilene. På barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse har vi en økning på over 40 % sammenlignet med i fjor, mens den generelle barnehagelærerutdanningen har en økning på 25 %.

Vi startet en ny samlingsbasert barnehagelærerutdanning i Kristiansund i 2019, og opplevde veldig stor interesse for denne dette første året. Selv om vi også i år har god søkning til denne utdanningen, så er det en markant, men forventet, nedgang sammenlignet med tidligere år. Denne nedgangen gjør at samlet søk til barnehagelærerutdanningen ved DMMH er 1,97 % lavere enn i fjor, mens nedgangen i søkertall på barnehagelærerutdanningen nasjonalt er på 2,28 %.

Økning i antall mannlige søkere

Det er gledelig at vi i år opplever en god økning i andelen mannlige søkere. Hele 20,7 % av årets søkere til våre studieplasser er menn. Det er et uttrykt mål med 20 % mannlige ansatte i barnehagene.

Stor søknad til master

Interessen for våre masterutdanninger med fokus på barn, barndom og barnehagen er større enn på flere år. Det er første gang siden 2017 at vi tilbyr alle våre fire masterprogram samtidig og den totale økningen er på drøyt 7 %.

Publisert: 23.04.2021 06:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter