Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forskning på kunst og kultur i barnehagen

- Museum er en spennende og viktig arena for barnehagebarn, med et eget mandat for å være aktuelle også for barn. 
Samtidig har barnehagen et mandat for å gjøre barn oppmerksomme på ulike arenaer for kunst og kultur, sier professor Marit Holm Hopperstad ved DMMH.

Kunstpedagogisk tenkning spiller på lag med barns måte å være i verden på, sier professor Marit Holm Hopperstad ved DMMH.
Kunstpedagogisk tenkning spiller på lag med barns måte å være i verden på, sier professor Marit Holm Hopperstad ved DMMH.  

- Ikke alle barnehager har ansatt egne kunstpedagoger, men kunstfagene er likevel en sentral del av barnehagehverdagen, fortsetter pedagogikkprofessoren. Hun leder den tverrfaglige forskergruppen Barnekultur og kunstpedagogikk, med 18 medlemmer fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim. Forskergruppen har mange prosjekter om hvordan barn opplever og skaper kunstneriske og kulturelle uttrykk i barnehagen og på andre kunstfaglige arenaer for barn.

Kunstfagene har alltid stått sterkt ved DMMH. Høgskolen var tidlig ute med å etablere en egen bachelorgrad i barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk. I 2017 ble masteren Barnekultur og kunstpedagogikk lansert, etter at høgskolen i flere år hadde tilbudt en kunstfaglig masterutdanning i samarbeid med NTNU. 

- Kunst i barnehagen er veldig verdifullt, sier Hopperstad. 

- Kunst viser seg i barns lek og egen kulturskaping når de dramatiserer, synger, forteller, improviserer og former. Det handler om en lekende, skapende og undrende tilnærming til verden. Kunstpedagogikk innebærer å bruke de estetiske fagene aktivt i arbeidet med barna for å berike leken og deres egne skapende uttrykk. I møte med kunst eller ved å skape egne uttrykk kan barn oppleve seg selv og verden på nye, kanskje overraskende måter. Ta for eksempel tegning, som er en verdifull uttrykksform for mange barn. Det er en måte å bli kjent med seg selv, med omgivelsen og andre barn og voksne. Andre kunstformer vil ha andre innfallsvinkler til arbeidet i barnehagen.

Selv har Hopperstad vært særlig involvert i det nylig avsluttede forskningsprosjektet «Barn møter kunst», et samarbeidsprosjekt mellom DMMH, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Rockheim og en barnehage. Målet med prosjektet har vært å forstå barns opplevelser i kunstmøter på museum, noe som kommer til nytte for de som jobber med kunstpedagogikk i muséer og i barnehager. 

- Et tydelig funn i prosjektet er hvordan barna møter kunsten gjennom lek, fantasi og fiksjon. 
Barna møter kunst som en felles opplevelse i leiken og i samværet de har med hverandre, forteller Hopperstad. 

Forskergruppen er en av fem tverrfaglige forskergrupper ved høgskolen. De øvrige er: 
• Barndom og kulturelt mangfold
• Barnekultur og kunstpedagogikk
• Barnehageledelse
• Rom for lek og læring
• Spesialpedagogikk og tidlig innsats
 
Publisert: 01.10.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter