Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fulltegnet fagdag for menn i barnehagen

Året tema for fagdagen var menn og omsorg. 
 Barnehagelærere, assistenter, styrere og andre møtte mannsterke på konferansen som i år ble arrangert for 12. gang. 

kari

Inviterte forelesere hadde flere måter å tilnærme seg temaet på. Fra henholdsvis Ferista friluftsbarnehage, Vidhaugen barnehage og Granåsen barnehager kom Henrik Berger, Jon-Magne Grønbech og Kristian Sliper Midling. De snakket blant annet om relasjoner og det å ta seg tid til å gi barna god omsorg. Å la barna bli selvstendige og la dem få gjøre ting selv er også å gi god omsorg, fastslo de. 

- Alt vi gjør i barnehagen er omsorg, å gå tur og ta tid til å undre oss og snakke sammen om det vi ser er omsorg, sa Grønbech. Målet hans er at barna viser omsorg overfor hverandre.

- Omsorgen vi gir barna hver dag, når vi ser dem, møter dem, tar dem på alvor, det skaper det mennesket jeg vil at de skal bli når de blir større. 
Grønbech
 
Asgeir Berg fra Asker kommune har forsket på barnas forhold til de ansattes kjønn. Han stilte spørsmål om hva er det ved vår væremåte som er biologi, og hva er kultur? Hans funn tyder på at det viktigste for barnet er ikke den voksnes kjønn, men at hun eller han er tilgjengelig for leiken. Kjønn betyr noe men det trenger ikke være avgjørende mener han. 
 
berg

Sexolog Margrete Wiede Aasland vektlegger hvor viktig det er at barn har et språk for kropp og for seksualitet. 

- Da kan de fortelle at noe er galt, sier hun.

- Dette kaller jeg forebygging av overgrep. Seksuelle overgrep er en ordløs forbrytelse. Overgripere ønsker ikke at vi skal snakke om seksualitet med barn. Får barna et språk er det lettere for dem å fortelle om overgrep. 

margrete 

På fagdagen møtte også representanter fra arbeidsgiversiden ved Trondheim kommune, fra politietaten og et advokatfirma, for å sette lys på hva som skjer ved mistanke om overgrep i barnehagen.  

politi

Fagdag for styrere og menn i barnehagen skal være en møteplass for menn som arbeider i barnehagen. Deltagelse på fagdagen er gratis. Den arrangeres som et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og DMMH.

Videomontasje fra fagdag for menn i barnehagen 2016. 

Publisert: 04.11.2016
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter