Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fysisk-motorisk utdanning og aktivitet i barnehagen

- Videreutdanningen retter seg mot barnehagelærere som er spesielt interessert i bevegelse, sier dosent Olav Bjarne Lysklett.

Lysklett har ansvaret for videreutdanningen på DMMH, som tilbys barnehagelærere gjennom Utdanningsdirektoratet. Videreutdanningen startet opp i fjor og har blitt godt mottatt ute i barnehagene.

Olav Bjarne Lysklett ved DMMH et blant annet forfatter av boka "Ute hele uka" om natur og friluftsbarnehager.
Olav Bjarne Lysklett ved DMMH et blant annet forfatter av boka "Ute hele uka" som omhandler natur- og friluftsbarnehager.

- I Rammeplanen for barnehagen står det at alle barn skal oppleve bevegelsesglede. Den legger stor vekt på fysisk aktivitet og videreutvikling av motoriske ferdigheter. Denne utdanningen bidrar til å styrke kunnskapen om barns lek både innendørs og i uterommet. 

Studiet tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring.
 
Lysklett lover en praksisnær og spennende videreutdanning, som er organisert som 6 samlinger over to semester, i tillegg til nettundervisning og arbeidsoppgaver og vurderinger knyttet til egen barnehage.

Videreutdanningen gir 30 studiepoeng. Den kan innpasses i Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring, ved DMMH. 

Søknadsfrist: 1. mars (Udir) som etterfølges av søknad stilet til DMMH med frist  16. mai.


Les mer om videreutdanningene DMMH tilbyr i samarbeid med Udir:

Publisert: 25.02.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter