Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Generasjoner på DMMH

Barnehagelæreryrket går gjerne i arv. På DMMH har flere av de ansatte hatt barn som studerer på høgskolen. 
- Det ligger i blodet mitt, sier Sarah Holmeide, både moren og faren min er lærere. Sarah er 3. års – student, mens moren, Hilde Holmeide Aandahl, er ansatt som høgskolelektor på campus Kristiansund. 

- Men du har ikke fått noe press hjemmefra, presiserer Hilde. 

-  Det eneste jeg har tydelig prøvd å påvirke var at du skulle ta påbygg da du var ferdig med fagbrevet. Resten har du funnet ut selv. Men da du etter noen år kom og fortalte at du skulle begynne på DMMH ble jeg ikke overrasket.

- Jeg hadde ikke jobbet i barnehage før jeg begynte her, men det har ikke vært noe problem. Men nå skjønner jeg mer av det mamma har snakket om under oppveksten, sier Sarah. 

Sarah Holmeide og Hilde Holmeide Aandahl fra DMMH ser lyst på fremtiden for barnehagelærerne. - Vi har studenter fra hele landet i klassen min, forteller Sarah. Alle vet at de stiller sterkt som jobbsøkere når de har gått her.
Sarah Holmeide og Hilde Holmeide Aandahl fra DMMH ser lyst på fremtiden for barnehagelærerne. - Vi har studenter fra hele landet i klassen min, forteller Sarah. Alle vet at de stiller sterkt som jobbsøkere når de har gått her.

Utdanningen har gjort meg mer reflektert

- Det legges stor vekt på at vi utvikler oss selv under studiet, fortsetter Sarah.

-  Jeg merker at jeg etter hvert har fått flere argumenter og en bevissthet på hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Ikke bare det jeg gjør i barnehagen og på studiet, men ellers også. 

Sarah er en engasjert student, hun har vært tillitsvalgt for klassen sin i alle studieperiodene og er blant annet medlem i Studentparlamentet og andre utvalg ved høgskolen. Engasjementet mener hun at hun har arvet fra moren sin. 

Hilde har alltid vært sterkt engasjert i barnehagen. Hun har blant annet vært fulltids frikjøpt tillitsvalgt på fylkesplan med barnehager i Utdanningsforbundet, med et hovedansvar for barnehagesektoren. Hun mener det har skjedd veldig mye på barnehagelærerfronten de siste 20 årene.

- I dag er barnehagen mye mer anerkjent, det er flere som innser hvor viktig den er for at samfunnet skal fungere. Både sett i sammenheng med foreldres arbeidsliv, men enda viktigere i forhold til at barn og barndom har en egen verdi her og nå. Barnehagelærerne er den profesjonen som har et hovedansvar for å legge til rette for barns utvikling gjennom omsorg, lek, læring og danning og barnehagen kan derfor sees på som grunnfjellet i barns utdanningsløp. Det går mot en retning der vi trenger flere barnehagelærere, så det er en veldig trygg utdannelse.

Jeg brenner for å få frem ansvaret til barnehagelæreren.

- En skal vite hva en holder på med for å være en god barnehagelærer, og vite hvor avgjørende det er hvordan de møter barna, fortsetter hun. 

- Det er også viktig for meg at barnehagelærerne tør å stille kritiske spørsmål, det er kjempeviktig at de er i stand til å si fra og stå opp for barnehagefeltet, at de er litt modige og ikke bare aksepterer alt. Det er jo tross alt barnehagelærerne som sitter med en spesialkompetanse på hva som er best for barna. 

Drømmer om å jobbe sammen en dag 

Studentene på DMMH har mulighet til å ha praksis i hjemkommunen sin, noe Sarah benyttet seg av i den første praksisperioden. Men å flytte over til studiet i Kristiansund har aldri vært aktuelt. Både fordi det er en deltidsutdanning, men også fordi både hun og Hilde ser for seg kaos om de skulle endremor og datter-relasjonen til en lærer og student -relasjon. 

- Men drømmen min er at Sarah skal jobbe noen år før hun tar en master på DMMH, og at vi begge kan jobbe  på campus i Kristiansund, smiler Hilde. 

Publisert: 25.03.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter