Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gode jobbmuligheter for barnehagelærere på Nordmøre

- Hos oss er miljøet lite og utbytte stort. Vi brenner for at de som kommer til oss skal få de beste forutsetningene for å lykkes med studiene og trives i byen. Vi har blant annet en aktiv studentforening som arrangerer sosiale arrangement for alle studentene på huset, på tvers av skole og fagretning. Det er unikt og noe vi er stolte over å ha på huset, sier Jøran Gården, daglig leder på Høgskolesenteret i Kristiansun
(Foto: Privat og Høgskolesenteret i Kristiansund.)

- I 2019 var ca 12 % av ledere og pedagogiske ledere i barnehagen på dispensasjon i Møre og Romsdal, forteller Astrid Mogstad Høivik og Hilde Akselsen Andersen, leder og nestleder i nettverk Nordmøre.

Nettverk Nordmøre er et regionalt oppvekstsamarbeid for de åtte kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.
hilde_astrid
Vi arbeider med å endre oppvekstområdet i takt med utviklingen i samfunnet rundt oss og skape den neste praksisen i våre barnehager og skoler, sier Astrid Mogstad Høivik og Hilde Akselsen Andersen i Nettverk Nordmøre.

- Noen av våre kommuner meldte for en tid tilbake inn et behov om flere barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen både nå og i fremtiden. For mange av kommunene på Nordmøre er det lang reisevei til de etablerte utdanningsmiljøene i Volda eller Trondheim. Et samarbeid med DMMH og Høgskolesenteret i Kristiansund gjorde det mulig å starte opp en 4 - årig deltidsutdanning allerede høsten 2019, forteller Høivik og Andersen.

Utdanningen er samlingsbasert og har et spesielt fokus på ledelse i barnehagen. Den er finansiert over statsbudsjettet og har årlig opptak.

d.
hiksu-bygg
 
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse (deltid) i Kristiansund

Nettverket forteller at Mørekommunene legger godt til rette for faglig utdanning av barnehageansatte. 

- De siste årene har vi arbeidet med et utviklingsarbeid "Sammen skaper vi fremtiden – region Nordmøre 2040". Vi har brakt ulike aktører i og rundt barnehager og skoler sammen og samskapt fremtidsbilder, mål og felles satsinger. To av de sentrale satsingene vi arbeider med nå, er regional lederutvikling (ROLU) for alle ledere i barnehager og skoler i samarbeid med DMMH og NTNU, og læringsløypene språk og skriving, Læringsmiljø og matematikk i samarbeid med Skrive- og matematikksenteret ved NTNU og PPT i regionen. 

Det er stor variasjon blant de mange barnehagene i regionen, forteller Høivik.

- Mange av kommunene er små, og kan ha barnehager ned mot 5 barn, mens Kristiansund som største kommune, har store barnehager med mange avdelinger. De fleste barnehagene er særlig opptatt av uteliv, siden vi her på Nordmøre har en flott natur med gode muligheter for friluftsliv. Noen barnehager har valgt å markedsføre seg med spesialisering innenfor enkelte områder, men i de fleste kommunene er barnehagene en viktig del av lokalmiljøet rundt om.

I tillegg til vakker natur lokker også nettverket med faglig oppfølging.

- Her på Nordmøre er vi et innovativt og utviklingsorientert folkeferd der oppvekstsektoren har markert seg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For ansatte i oppvekstsektoren er det gode muligheter for å være med på spennende utviklingsarbeid gjennom samskaping i nettverk i egen barnehage, kommune og region.
Publisert: 22.02.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter