Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gratis læringsvideoer fra DMMH - en jubileumsgave til barnehagene

Sammen med forskjellige fagfolk tar lærere fra DMMH en tverrfaglig prat til barns beste.
Høyskolelektor Rune Storli, høyskolelærer Børge Iversen og høykolelektor Marit Heldal diskuterer lek i den første av DMMHs læringsvideoer.
Høyskolelektor Rune Storli, høyskolelærer Børge Iversen og høykolelektor Marit Heldal diskuterer lek i den første av DMMHs læringsvideoer.

- Fagfilmenes målgruppe er først og fremst barnehage ledere/ lederteam/ ped.ledere/ barnehagelærere, forteller prosjektleder Ingunn Elder.

- Men tematikken er aktuell for flere også, som skole, SFO og hele personalgrupper. 

Se filmene på jubileumssiden til DMMHeller i stort format på You Tube-kanalen vår. Husk å slå på undertekster. 

Film nr. 1 - Lek

Tanken er at den skal kunne bidra til refleksjon rundt hvordan det står til med leken. Hvordan ivaretar vi barnas egeninitierte lek? Hvordan tenker vi om voksnes rolle i lek? Og hva slags forventninger finnes til det å være skolestarter, egentlig? 

Samtalen går melloom  Børge Iversen og Marit Heldal fra pedagogikkseksjonen og Rune Storli fra seksjon for fysisk aktivitet.

Film nr. 2 - Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling er et begrep som brukes i mange ulike sammenhenger og i alle virksomheter. Hva menes egentlig med begrepet? Og hvorfor er det så vanskelig å få det til over tid og med alle ansatte?

Elin Birgitte Ljungren fra samfunnsfagseksjonen og Elisabeth Walsø Lehn fra pedagogikkseksjonen tar en prat med Gøril Dønnheim Nilsen, utviklingsleder i Fosenregionen. 

Filmen lanseres i august/ september. 

Film nr. 3 - Barnet i foreldrenes konflikt

Hva slags tilbud har Familievernet til foreldre? Hva skjer i domstolen? Enn hvis du må vitne? 

Hvert år går 18.000 norske par fra hverandre, og det rammer ca. 20.000 barn årlig. De aller fleste klarer å finne gode samarbeidsløsninger selv, men dette er den raskest økende sakstypen i norske domstoler. 93,8 % av alle barn går i barnehagen, alle barn går i skole – det betyr at samlivsbrudd og barnets beste er noe ansatte i barnehage skole må forvente å oppleve. 

Gry Mette D. Haugen fra samfunnsfagseksjonen samtaler med Øystein Iversen, avdelingsdirektør i Bufetat og Bente Laforce, tingrettsdommer ved Innlandet tingrett.

Filmen lanseres i desember.  
 
Publisert: 24.06.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter