Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gratulerer Granrusten

Per Tore Granrusten har fått opprykk som dosent. Den sakkyndige komitéen som bedømte Granrustens dosentsøknad la blant annet vekt på at han i så stor grad er praksis- og profesjonsnær.
per-tore-nytt
Per Tore Granrusten ved DMMH har fått opprykk til dosent, blant annet på grunnlag av sin forskning på barnehageledelse. (Foto: Svein Sando)

Den attesten har han fått fra flere.

- Jeg har vært opptatt av undervisning og formidling gjennom hele mitt yrkesaktive liv, sier dosenten, som selv er utdannet faglærer ved det som den gang het Statens Landbruksmaskinskole, i dag en del av Høyskolen i Innlandet. Han kom til Trondheim i 1990 og etter hovedfagseksamen i sosiologi fra NTNU begynte han som høgskolelektor på DMMH i januar 1996. 

- l løpet av disse årene har jeg hatt flere ulike forsknings- og arbeidsoppgaver. Det meste av tiden har jeg hørt til samfunnsfagsseksjonen, der jeg hadde et spesielt interessefelt for menn i barnehagen. 

Fire år senere gikk Granrusten inn i administrasjonen på DMMH, og han hadde også et kortere vikariat som administrasjonssjef. I tillegg til å ha hovedansvaret for bygg- og eiendomsmassen og stå for oppussing av hovedbygget og Kappelangården jobbet han mye med å opprette et kvalitetssikringssystem. Han var dermed sentral i arbeidet som lå til grunn da DMMH senere ble akkreditert av NOKUT. 

Sammen med dosent Kari Hoås Moen skal Granrusten også ha en stor del av æren for DMMHs posisjon som en spydspiss innen forskning på ledelse i barnehagen. Da han kom tilbake til lærerstaben etter seks år i administrasjonen oppdaget han at nye tanker rørte seg i sektoren.

- Barnehageloven som kom i 2005, og den nye rammeplanen i 2006 endret fokuset på barnehagen fra kvantitet til kvalitet. Det var store endringer i synet på barnehagen, innholdet i barnehagen ble mer viktig. Samtidig gjenspeilet våre pensumlister lite av det som skjedde i samfunnet, minnes Granrusten.

Dermed satte han sammen med Kari Hoås Moen i gang med å kartlegge hva som fantes av forskning på temaet, et arbeid som førte til opprettelsen av prosjektet Ledelse for læring. Dette var et av de største forskingsprosjektene DMMH har vært involvert i, et prosjekt som fikk med seg flere av de største navnene innen barnehageforskning i Norge. 

Sammen med Hoås Moen har han også vært med på å bygge opp et internasjonalt nettverk, (ILRF EC), for forskere som arbeider med ledelse i barnehagen. Nettverket har nå fått en nordisk avlegger. Han har også deltatt på utallige nasjonale og internasjonale konferanser. 

I 2011 åpnet DMMH den første nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehagen. I 2016 startet høgskolens en egen mastergrad i barnehageledelse, og i 2019 kom deltidsstudiet Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse i Kristiansund. Granrusten har vært sterkt involvert i oppbyggingen av de to første, og har markert seg som en ivrig og tydelig foreleser på utdanningene. 

-Vi ser jo på søkertallene at det er behov for videreutdanning i barnehageledelse, sier Granrusten. Han innrømmer å kanskje ha mer eierfølelse enn han hadde tenkt for masteren, men det har gitt ham mye å få følge utviklingen studiet går gjennom.

For tiden skriver Granrusten sammen med Kari Hoås Moen og professor emerita Berit Groven på et bidrag til en ny bok som ser på utadrettet ledelse i barnehagen, han deltar på et prosjekt om deltidsstudentene, og han er leid inn av Møre og Romsdal for å jobbe med ledelse i barnehagene der. Det er med beklagelse han sier at han ikke skal følge Den nasjonale lederutdanningen for barnehagestyrer videre etter 9 år, men heller ikke dosenter har mer enn 24 timer i døgnet.
Publisert: 18.05.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter