Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gratulerer til våre nyslåtte masterkandidater

Fredag feiret vi alle som har avsluttet masterutdanningen i løpet av året. 

I 2016 tilbød vi vår første master på egen kjøl, master i barnehageledelse. De siste årene har det kommet til ytterligere tre masterutdanninger, master i barnehagekunnskap, master i barnekultur og kunstpedagogikk og master i spesialpedagogikk med vekt på de yngste barna. Til sammen har hele 199 studenter til nå fullført en masterutdanning ved DMMH.

Markeringen av årets masterkandidater fant sted i Glassgården.Masterseremonien ble åpnet med gitarspill av høgskolelektor  og stipendiat ved DMMH, Thomas Nguyen.Masterseremonien ble åpnet med gitarspill av høgskolelektor og stipendiat ved DMMH, Thomas Nguyen.

Prorektor for masterutdanning, Kris Kalkman, gratulerte de nyslåtte kandidatene.

- Hva venter dere nå? spør han.

- Det er viktig å informere om de kravene som daglig stilles til dere barnehagelektorer. Deres uttrykk er viktig for de som samler seg rundt dere i hverdagen, både for små og store. Dere skal skape gode vilkår både for barna og kollegaene deres.

Kalkman lovde at DMMH vil fortsette arbeidet med å få på plass stillingskategorien barnehagelektor for barnehagelærere med mastergradsutdanning.Selv om tittelen enda ikke er offsiell ser han ingen grunn  til at de nyslåtte masterne ikke skulle anerkjenne sin nyervervede kompetanse ved å presentere seg som barnehagelektorer.
- Lykke til med å ta vare på det ansvaret dere blir gitt, ønsker DMMHs prorektor for masterutdanning, Kris Kalkman.
- Lykke til med å ta vare på det ansvaret dere blir gitt, ønsker DMMHs prorektor for masterutdanning, Kris Kalkman.

Anna Hveding holdt talen fra årets masterstudenter.

- Min måte å være i verden på har endret seg gjennom disse årene, forteller hun.

- Jeg har snakket meg gjennom prosessen og lært meg å stole mer på meg selv. Vi kan jo dette! Jeg har lært at jeg har nok kompetanse, alt trenger ikke å være perfekt hele tiden. - Å tvile får oss til å utforske og endre oss, sier Anna Hveding, nyslått master i barnehageledelse ved DMMH. - Å tvile får oss til å utforske og endre oss, sier Anna Hveding, master i barnehageledelse ved DMMH.

- Dette er en viktig dag for oss, sier Elin Birgitte Ljunggren, studieprogramleder for master i barnehageledelse.

Hun sier det har vært mye hard jobbing og tidsbruk, men utbyttet har vært rikt.

- Det er som en kjempestor julegave dere gir dere selv, barna og sektoren. Dere har fått ny innsikt, som gjør jobben mer interessant og spennende, og bedre kompetanse til å forstå ulike situasjoner. Samtidig har dere utviklet deres faglige skjønn og blitt bedre rustet til å handle klokt i møter med foreldre og barn. Horisonten deres er utvidet, dere ser verden med nye briller, og dere har opparbeidet en mer velutviklet kritisk sans som også gir nye muligheter i arbeidslivet. Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljungberg ved DMMH oppfordrer masterkandidatene til å fortsette å jobbe i barnehagen, og være med på å pushe på nedenfra for å få opprettet stillinger som barnehagelektorer.Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljungberg ved DMMH oppfordrer masterkandidatene til å fortsette å jobbe i barnehagen, og være med på å pushe på nedenfra for å få opprettet stillinger som barnehagelektorer.

Tidligere Dmmh-student Alix L'erario underholdt med luftakrobatikk langt oppe under taket. Tidligere Dmmh-student Alix L'erario underholdt med luftakrobatikk langt oppe under taket.
Publisert: 14.12.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter