Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Gry Camilla Tingstad, Utdanningsforbundet, Trondheim

Hjertelig til lykke med 75 års-jubileet!
Kjære DMMH!

Utdanningsforbundet Trondheim ønsker å takke dere for det gode samarbeidet som både fylkeslaget og lokallaget har og har hatt med dere i mange år.

Først og fremst vil vi berømme det gode fagmiljøet dere representerer. DMMH er en sentral faglig premissleverandør, og dere har hatt en nøkkelrolle for kompetanseheving i barnehageprofesjonen i Trondheim/Trøndelag. Dere representerer et spennende fagmiljø som gjør nybrottsarbeid innen forskning på barnehagefeltet, og vi vil særlig trekke fram at dere var de første i landet som lanserte en master i barnehageledelse.

Som fagforening er vi glade for å ha en sterk klubb ved DMMH der medlemmene har forankring i praksisfeltet. Det er en styrke for Utdanningsforbundet at vi organiserer medlemmer både fra  praksisfeltet og blant dere som utdanner barnehagelærere, spesialpedagoger og ledere. Dette gir oss en faglig tyngde som er unik når vi bruker profesjonsstemmen i politiske saker som omhandler barnehagefeltet. Vi har gjennom mange år vært samarbeidspartnere i forbindelse med nasjonal barnehagekonferanse, karrieredag og jobbsøkerkurs. Dette er viktig arbeid som vi setter stor pris på å samarbeide med dere om. Takket være jobben dere gjør med å utdanne dyktige barnehagelærere, spesialpedagoger og ledere, har Trondheim det privilegiet å ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft i barnehagene. Dette er noe både barna, foreldrene og samfunnet for øvrig nyter godt av.

Vi ønsker dere til lykke med feiring av de første 75 årene og ser fram til et fortsatt godt samarbeid!

Med vennlig hilsen

Gry Camilla Tingstad
Utdanningsforbundet Trondheim
Lokallagsleder
Mobil: 92055187

Publisert: 22.05.2022 23:21
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter