Gå til innholdet

Har du kontroll på din egen tidsbruk?

Bli med på Sits tidsplanleggingskurs. 
Er sjansen for at du får en master i prokrastinering større enn at du får bachelorgraden i mål? Blir tiden din oppspist av jobb og verv og utdanning og trening og insta og ønsker og krav fra alle rundt deg? 

forside

Da er det kanskje på tide å melde seg på kurs i tidsplanlegging i regi av Studentsamskipnaden Sit. I et lyst lokale på Gløshaugen har det samlet seg flere studenter fra forskjellige studiesteder. Noen har vært aktive i studentpolitikken, andre jobber halv tid, de deltar i linjeforeninger og andre frivillige aktiviteter. Felles for dem er ønsket om å få hjelp til å planlegge tiden sin bedre.

Studentene ønskes velkommen av rådgiver Marit Rønning Lund, som kan fortelle at kursene springer ut fra Helse-trivselsundersøkelsen blant Trondheimsstudentene fra 2004-05. Ut ifra denne undersøkelsen opprettet Sit Råd flere kurs.

Marit Rønning Lund fra Sit holder mestringskurs, blant annet for DMMH-studenter

Vebjørn Sletta, informatikkstudent med flere verv, forteller hvorfor han har meldt seg på kurset. -  Jeg har en veldig stressende hverdag. Det er mye å gjøre og lite som blir gjort fordi dagene går med på å bekymre meg over alt jeg må gjøre. Jeg vil ha hjelp til ikke å være så stressa hele tiden, jeg blir veldig uorganisert av det.

På kurset får Lund studentene til å ta en nøye gjennomgang av hvordan de faktisk bruker tiden sin. Hun tipser om å føre studiedagbok, der både planene for dagen og eventuelle hindringer blir notert. Studentene blir også utfordret til å komme med forslag til hva som kunne ha hjulpet dem til å holde fokus på studiene. 

Et halvt år etter kurset mener Sletta at han har litt mer kontroll på ting og litt mer overskudd enn det han hadde tidligere.

- Etter kurset har jeg blitt mer bevisst på tidsbruk og eventuelle tidstyver. Om jeg har bedre tid vet jeg ikke, men jeg prøver å planlegge så det i hvert fall føles som om jeg har bra tid til det jeg driver med.

notater

- Det mest nyttige på kurset var å lære å prioritere, forteller han. - Og det å planlegge fritid mellom det du gjør for ikke å bli utbrent. Jeg har også skaffet meg en almanakk for å ha bedre oversikt

Sletta oppfordrer gjerne andre studenter til å ta et tilsvarende kurs. Selv sitter han igjen med disse rådene:  

- Skriv ned alt du har å tenke på, både konkrete ting du må gjøre, men også generelt ting som plager deg og gir deg mye stress. Det hjelper å få skrevet ned og satt ord på ting. Prøv deretter å prioriter det du må gjøre. Også ta en ting av gangen. Multitasking gjør deg sannsynligvis mer stresset.

Høsten 2017 arrangerer Sit gratis tidsplanleggingskurs, ta-ordet kurs og stressmestringskurs på DMMH. 

Sit tilbyr også flere typer kurs som omfatter blant annet fysisk, psykisk og seksuell helse, 

Oppdatert