Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hva får mannlige studenter til å trives på barnehagelærerutdanningen?

Prosjektet "Gutter som slutter" har sett på hvordan DMMH kan tilrettelegg for mindre frafall blant mannlige barnehagelærerstudenter.
Mennibarnehagen.no

Kari Emilsen, DMMH, og Paal Christian Bjønnes, Klæbu barnehage, drifter nettstedet mennibarnehagen.no, på vegne av Utdanningsdirektoratet.
Kari Emilsen, DMMH, og Paal Christian Bjønnes, Klæbu barnehage, drifter nettstedet mennibarnehagen.no, på vegne av Utdanningsdirektoratet.

De siste årene har DMMH hatt rundt 20 % mannlige søkere. I løpet av utdanningen er det prosentvis større frafall blant mannlige studenter enn blant de kvinnelige.

Gutter som slutter

Dosent Kari Emilsen var prosjektleder for "Gutter som slutter", som ble avsluttet tidligere i år. Gjennom prosjektet fant forskerne flere faktorer som bidro til å øke trivselen til de mannlige studentene.

- Høgskolen plasserer alltid menn i klasser sammen med andre menn. Ingen mannlig student skal være eneste mann i klassen. Dette tiltaket har stor betydning for trivselen til de fleste av studentene våre, sier Emilsen, - I tillegg mener både de kvinnelige og de mannlige studentene som har besvart undersøkelsen at det er viktig å ha menn i klassene, sett i forhold til læringsmiljøet og for det sosiale miljøet.

Hun forteller at studentene ser en verdi i at også studiegruppene består av flere menn. Videre fant forskerne at alle menn skal ha minst en mannlig praksislærer i løpet av utdanningen også er et tiltak som er verdsatt av studentene. 

Studentene ønsker seg også sosiale tiltak rettet mot mannlige studenter. 

- Det er en større andel av de kvinnelige studentene som synes dette er viktig, sier Emilsen. Hun spekulerer på om mannlige studenter opplever at det er greit å være en minoritet.

- Ingen av mennene vi intervjuet opplevde det  å være i mindretall som et problem. Det hadde vært spennende å innhente mer data om dette, fortsetter hun. - Flertallet av informantene var godt fornøyd med høgskolens tiltak, og følte at de i større grad enn sine kvinnelige medstudenter fikk god respons på utdanningsvalget sitt. 

Mib-grupper

Sammen med Paal Christian Bjønnes, styrer i Klæbu barnehage, drifter Emilsen nettstedet og Facebookgruppen Menn i Barnehagen (Mib). Her publiseres artikler som omhandler menn som jobber i barnehagen.

Nettstedet har også en oversikt over lokale Mib-nettverk. En Mib-gruppe består av mannlige barnehagelærere som samles for å diskutere utfordringer knyttet til det å være mannlig barnehagelærer, og for å ha et faglig og ikke minst sosialt nettverk. Mib-gruppene er også en arena for å rekruttere nye menn inn i barnehagen, og for å beholde dem der. 

Tidligere har det vært organisert Mib-grupper ved høgskolen. Flere av studentene etterlyser dette, og prosjektet anbefaler at det settes i gang Mib-grupper som et av flere tiltak for å øke trivselen blant mannlige studenter. 

Publisert: 01.07.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter