Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hva skaper gode studentliv?

- Lytt til studentene, sier pilotprosjektet "In my experience" (IME).  Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Sit, Study Trondheim og Velferdstinget, og søker å samle erfaringer fra alle Trondheims studenter.
In my experience


2godt-studentliv-002-copy

IME vil høre studentenes mening om hvordan de kan få et best mulig studentliv.

SHoT-undersøkelsene har gitt et viktig innblikk i studentenes psykiske helse. Mange har følt seg ensomme under pandemien, men tallene på studenter som rapporterte om ensomhet har vært høye lenge, opplyser gruppa bak prosjektet. Helt siden målingene av studentenes psykiske helse startet i 2010 har tendensen gått i feil retning.

Mangel på kunnskap

Det finnes mange studier som viser at studentene er ensomme, men få eller ingen som har sett på tiltak for å minske ensomheten. I rapporten "Hva vet vi om studenters psykiske helse og livskvalitet?" peker Siri Mordal og Ottar Ness fra NTNU også på et kunnskapshull når det gjelder hva utdanningsinstitusjonene kan bidra med for studentenes psykiske helse og livskvalitet. Likeså mangler det forskning på hvilken betydning nettverk og sosiale relasjoner kan ha å si for studenters psykiske helse og livskvalitet.

Vil finne ut hva som skaper gode studentliv

Dette vil prosjektet bøte på. "In My Experience" skal utvide kunnskapen om studenters livskvalitet og psykiske helse ved å spørre studentene om deres egne erfaringer. For å forebygge psykiske utfordringer og fremme studenthelsa vil prosjektet finne ut hva som gjør at studentene har det bra, trives og opplever mestring. 

Går til kilden

Prosjektet etablerte et ekspertpanel med 11 studenter og 5 ansatte fra NTNU og Sit. som sammen laget en digital undersøkelsen. Målet er å samle inn 5000 kvalitative erfaringene fra studentene i Trondheim.

4 studentambassadører har blitt ansatt for å skape engasjement rundt temaet studenter og livskvalitet, og bidra til at studentenes stemmer blir mer synlige. Studentenes stemme er viktigere enn noen gang.

For å forstå erfaringene som kommer inn via det nye digitale verktøyet SenseMaker, inviterer prosjektet både studenter og ansatte som jobber med og for studenter til ulike fortolknings-workshoper. Sammen vil de finne ut hvilke gode, forebyggende aktiviteter som kan settes i gang for å skape gode studentliv
 
Det er mulig å dele både gode og dårlige erfaringer direkte på nettsiden til IME.

Aktuelle spørsmål i prosjektet er blant annet: 
  • Hva er viktig for deg?
  • Hva trenger du for å ha det bra?
  • Hva gjør at du trives som student i trønderhovedstaden?
  • Hvordan fikk du det bedre da du hadde det vanskelig?
  • Hva trenger du av din utdanningsinstitusjon, av Sit, av folkene rundt deg og av lokalmiljøet ditt for å ha det godt? 

Kunnskapen og tiltakene skal formidles på både lokalt og nasjonalt nivå, og en større konferanse om studenttrivsel er planlagt i 2023. Men prosjektet planlegger å sette i gang noen aktiviteter allerede til høsten.
   
IME er et 3-årig nasjonalt pilotprosjekt , og er finansiert av Helsedirektoratet og Study Trondheim. 

Publisert: 17.06.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter