Facebook
Gå til innholdet
Lukk

"Hver dag skaper minner. Noen minner vedvarer hele barndommen"

Konferansen "Har du bare lekt i dag? Lek og læring på barnehagevis" ble arrangert i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune, Utdanningsforbundet og DMMH. 
Konferansen fant sted de to siste dagene i mai, og samlet 450 engasjerte deltagere. Mye av konferansen dreide seg rundt den nye rammeplanen for barnehager, som nylig ble satt i kraft.

Presentasjoner fra konferanse "Har du bare lekt i dag"

Konferansen ble åpnet av Ingar Pareliussen, prorektor ved DMMH. Han sier det alltid er behov for å diskutere lek og læring i barnehagen.

Ingar Pareliussen, prorektor DMMH

"DMMH har kjempet i 70 år for lekens plass i barnehagen, og vi skal kjempe i 70 år til", lover prorektor Pareliussen. 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier diskusjonen rundt barnehagen har endret seg fra å være en diskusjon om nok barnehageplasser til en diskusjon om kvalitet i innholdet. Han mener den nye rammeplanen blant annet:

  • Tydeliggjør barnehagens forpliktelser
  • Gir mer oppmerksomhet til de yngste barna og overgangen hjem - barnehage,
  • Presiserer barns rett til utvikling og tydeliggjør barnehagens tilbud til hvert enkelt barn ut i fra hvem de er og hvor de er i livet
  • Tydeliggjør barnehagens integrasjonsrolle  

RøeIsaksen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier den nye rammeplanen skal være et enklere styringsdokument som styrere, ansatte og foreldre i barnehagen kan forholde seg til, samtidig som det lokale handlingsrommet skal ivaretas. 

Lasse Arntsen, tidligere Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, nå regiondirektør i Statped Midt, holdt innlegget: "Lek og læring i et regelverksperspektiv." Han sier at barnehagens samfunnsmandatet med sitt verdigrunnlag må være utgangspunkt for det pedagogiske innholdet.

Arntsen
- Aller viktigst i tidlig intervensjon er barnehagens prosesskvalitet. Særlig viktig er er kvaliteten på samspillet mellom barn og voksne, sier Lasse Arntsen. 

Professor Solveig Østrem fra Høgskolen i Innlandet satte spørsmål med viktigheten av et styringsdokument. Hun sier rammeplanen må lese både med analytiske, etiske og juridiske perspektiv.

Østrem
- Ser vi i den nye rammeplanen et sterkere vern av barna og mer tillit til barnehagens ansatte, spør Solveig Østrem?


- Urolige barn som oppfører seg som barn får et dårlig rykte, sier Håvard Tjora, kjent lærer, spaltist og foredragsholder. Han sier relasjonsbygging er lærerens hovedverktøy for trivsel og læring. - Barn ønsker å bli likt, men viser det forskjellig. Legg merke til når de samarbeider og vis dem at du setter pris på det.

Tjora
 - Hver dag skaper minner. Noen minner vedvarer hele barndommen og et helt liv, sier Håvard Tjora.- Vi skal holde profesjonstanken høyt, og ha tanken om hva slags minner vi ønsker å skape i bakhodet.

Koht
Christine Koht sørget for å skape enda mer energi i salen.

Professor Dion Sommer presenterte ny forskning som viser at målrettet læring i barnehagen virker mot sin hensikt. - Det er klokkeklart at tidlig målstyrt kognitivt læring gir negative konsekvenser på sikt.  

Sommer
-  En pedagogikk som bygger på lek og er sentrert rundt barnet gir den best tidlige start, sier professor Dion Sommer.

- Kognitiv utvikling kan ikke gjennomføres i hodet. Barns fantasi og lek trenger et verksted med verktøy som idéer og rekvisita. Barnehagelærerens ansvar er å skape slike utviklingssoner, sier Leif Strandbeg, psykolog og forfatter. - Leken krever at den voksne dukker opp med litt kompliserte spørsmål.

Strandberg
- Gjør man læringen til en lek begynner man ikke å tro at det er noe galt med barna, mener professor Leif Strandberg.

Silja Berg Kårstad, psykologspesialist og stipendiat snakker om betydningen av emosjonell kompetanse, å kunne forstå, uttrykke og regulere følelser. Hvordan kan vi hjelpe barnet i denne utviklingen?

Kårstad
- Barn uttrykker følelser lenge før de forstår dem, sier Berg Kårstad. - Vi kan bli lurt av at 4-åringer er så verbale. Det er også viktig at vi også fanger opp de som gir mindre uttrykk for sine følelser. 

Barnehagelærer, blogger og tidligere DMMH-student Birgitte Fjørtoft avsluttet konferansen. - Vi må tørre å stå litt støtt i det vi kan, og gjøre vårt ytterste for å holde den faglige diskusjonen i live, oppfordrer hun. - Lek er barnets viktigste uttrykksform, den må vi verne om. Det er livsgnisten til barnet og gir barnet livsmot.

fjørtoft
- Vi trenger idealer og visjoner i arbeidet vårt. Vi kan ikke skylde på dårlige rammevilkår og lav bemanning for uetisk praksis, sier ped.leder Birgitte Fjørtoft. 

konfraniserer
Ragnhild Granskogen, Trondheim kommune, og Marianne Pehrson, DMMH, var konferansierer på konferansen.

Tablå 1Tablå 2
Planetringen barnehage i Malvik hadde dekorert scenen. 
Publisert: 08.06.2017 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter