Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Hvordan trives barna i barnehagen?

Foreldre, forskere og ikke minst alle som jobber i barnehagen stiller seg ofte dette spørsmålet. For å få svar har DMMH utviklet et gratis, digitalt samtaleverktøy som barnehageansatte kan bruke for å lære mer om hvordan barna opplever hverdagen i barnehagen sin. 
monica-seland-trivselsmonitor-liten
Dette samtaleverktøyet er utviklet for at barn skal få mulighet til å få innflytelse på sin egen hverdag, gjennom at de ansatte setter av tid til å lytte mer systematisk til hvert enkelt barn, forteller førsteamanuensis Monica Seland ved DMMH.  

Barnehagens trivselsmonitor er en samling spørsmål som de ansatte kan stille til barna i gruppen sin. Spørsmålene handler om barnehagens aktiviteter som turer og samlingsstund, om leken ute og inne, og om relasjoner til andre barn og til de ansatte. Det er også spørsmål om hvordan barnet trives, om det blir plaget av andre barn, om det synes at de ansatte er travle og om det opplever å få medvirke i hverdagen. 

Spørsmålene ligger åpent tilgjengelige på nett, det eneste barnehagen trenger å gjøre er å registrere en bruker og logge seg inn. Det ligger også informasjon og tips til hvordan en kan sette i gang. 

Det hele foregår som en hyggelig samtale mellom barnet og en ansatt. Den ansatte stiller spørsmål, lytter til hva barnet forteller og krysser av barnets svar på en pc eller ipad. Gjennom å sette av 20-30 minutter får hvert barn mulighet til å fortelle om sine erfaringer med barnehagen, og de ansatte får mulighet til å lære mer om hvordan barnet har det. 

Trivselsmonitoren er en strukturert og systematisk måte å ha samtaler med barn i alderen 4-6 år, og kan brukes som et alternativ eller supplement til barnesamtaler i smågrupper eller andre måter å samtale med barn på. 

Når barnehagen har gjennomført samtaler med alle de aktuelle barna i gruppen, kan den hente ut rapporter og sammendrag av de viktigste resultatene. På den måten vil barnehagene kunne se hva de er gode på og hva de bør jobbe mer målrettet med å forbedre. Det er også mulig å se utviklingen i barnehagen fra år til år. 

Barnehager som har erfaring med trivselsmonitoren er godt fornøyde, og forteller at de bruker samtalene med barna som utgangspunkt for å videreutvikle kvaliteten i det pedagogiske arbeidet, som grunnlag for diskusjoner i personalgruppen og på foreldremøter. 

Pr i dag har over 3000 barn svart på spørsmålene i trivselsmonitoren, og disse blir anonymisert og lagret i en database. Slik kan forskere på DMMH forske på norske barns trivsel og medvirkning i barnehager.Publisert: 18.03.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter