Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Informasjon fra Lånekassa

Hva gjør du om du blir syk, ikke avlegger eksamen eller flytter hjem? 
Kontakt Lånekassa

Studenter som blir syke
Studenter som er syk i mer enn to uker, kan få sykestipend. Søknadsfristen er senest seks måneder etter at studieåret eller kurset er avsluttet. Det betyr at studenter som vil søke om sykestipend for våren 2020, må søke innen 15. desember. 

Studenter som må slutte på studiene på grunn av sykdom, kan også ha krav på sykestipend.

Studenter som ikke får tatt eksamen på grunn av sykdom, men har vært syk i kortere tid enn to uker, bør sende inn en legeattest som viser at de ikke fikk tatt eksamen på grunn av sykdom. Årsaken til det er at uten legeattest så regner Lånekassa studentene som forsinket i utdanningen, og det kan få konsekvenser for hvor mye lån og stipend de kan få senere.

Mer informasjon om sykestipend og søknaden er på våre nettsider. 

Studenter som ikke tar eksamen
Det er viktig at studenter som får lån og stipend fra Lånekassa, raskt varsler Lånekassa om de slutter, tar pause eller tar færre studiepoeng enn planlagt. Det gjøres på Dine sider ved å velge "Melde fra om endringer" i menyen. 

Når studenter får lån og stipend fra Lånekassen, er det et krav at de skal bestå utdanningen de har fått støtte til. Består de mindre enn de har fått støtte til, har det konsekvenser for om de kan få mer lån og stipend senere, og hvor mye lån som blir gjort om til stipend. Studenter som er mer enn 60 studiepoeng forsinket, får ikke mer lån og stipend før de har tatt igjen forsinkelsen. 

Det er noen unntak for denne regelen. Studenter som er mer forsinket enn 60 studiepoeng, kan likevel ha rett til lån og stipend dersom forsinkelsen skyldes sykdom, fødsel, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige grunner som gjør det vanskelig å unngå forsinkelse. Koronapandemien kan anses som en slik særlig grunn dersom den har forårsaket en forsinkelse i utdanningen som vanskelig kunne unngås.

De som er mer enn ett år forsinket, og ønsker å få vurdert rett til lån og stipend, må sende inn dokumentasjon som viser årsaken til forsinkelsen. Hvis forsinkelsen utover ett år skyldes koronapandemien, må de sende inn dokumentasjon som viser det. Et eksempel på slik dokumentasjon kan være et brev eller en attest fra lærestedet som viser at studenten for eksempel ikke fikk undervisning fordi lærestedet måtte stenge fysisk, og at det ikke var mulig å tilby nettundervisning for å oppveie dette, slik at studenten derfor ikke fikk mulighet til å ta det eller de fagene som var nødvendige å ta for å følge vanlig faglig progresjon. 

Det er mer informasjon om endringer i utdanning og forsinkelse på Lånekassens nettsider. 

Studenter som flytter hjem
Det er viktig at studenter som får lån og stipend som borteboere, gir Lånekassen beskjed hvis de flytter hjem til foreldrene sine. Det kan de gjøre på Dine sider ved å velge "Melde fra om endringer" i menyen. 

Publisert: 12.11.2020 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter