Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Ingen barn skal oppleve forskjellsbehandling

Pga. etnisk opprinnelse, hudfarge, kjønn, språk, religion, eiendomsforhold eller funksjonsnedsettelser
Publisert: 09.09.2021 09:26
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter