Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Innholdsrik stilling som studentassistent

DMMH søker flere studentassistenter til spennende jobb i høst.
Maria J. Vidal og Anita Vikestad er to av DMMHs studentassistenter. Den statsfinansierte ordningen kom i gang sent i semesteret, men det har alt vært stor etterspørsel etter bistand fra assistentene. 

maria-j
DMMH-studentene er opptatt av smittevern, og en del av møtene må tas på Zoom, forteller studentassistentene Maria J. Vidal og Anita Vikestad. 

- Det har vært stor pågang. Flere av de jeg kjenner har etterspurt hjelp. Ettersom jeg er flerspråklig og kjenner mange erfarer jeg at mange av de flerspråklige studentene har kontaktet meg direkte, forteller Vidal. 

Assistentene har fått spesielt mange henvendelser om muntlig eksamen, mens masterstudentene som har veiledet på bacheloroppgavene har opplevd stor pågang rundt disse. 

Vikestad forteller at tilbudet er veldig lavterskel. Studentassistentene har taushetsplikt, og svarer på alle henvendelser. 

- Det er bare å sende inn spørsmål, alle henvendelser blir besvart. Vi kan også bidra med tips om studentlivet og sosiale ting. 

Akademisk skriving - ikke faglig innhold

Studentassistentene skal ikke erstatte veilederne, og de skal ikke hjelpe med det faglige innholdet. 

- Vi retter ikke teksten, men det er vår oppgave å bidra til å utvikle den, sier Vikestad. 

- Oppdraget vårt er å få frem det gode de har skrevet og gjøre teksten enda bedre, forklarer Vidal.

- Vi skal bistå studentene med å få en akademisk oppbygging av teksten. Det kan være ting som at teorien bør backes opp bedre, at det mangler argumentasjon, eller at referanselista er ført opp feil og lignende. Når studentene blir forklart hva de har gjort feil vil de unngå disse i fremtiden, og det en avlastning for lærerne.

Også det psykososiale

Frem til nå har det vært mest spørsmål om faglige ting, men de regner med at ettersom studentene blir mer trygge på dem vil det også komme flere henvendelser av psykososial karakter. Til høsten blir det arrangert et kurs for alle studentassistene hvor ulike tema vil gjennomgås. Her skal det også arbeides med hvilke henvendelser som som skal henvises videre til andre, som for eksempel til studieveiledere og helsesykepleier.  

De presiserer at de må gi mye av seg selv i jobben. og det er viktig å huske at når du er studentassistent er du på jobb. Da kan du for eksempel ikke ta frem mobilen når du sitter i veiledning, men du skal ha fokuset rettet mot veisøkeren. 

- Vi kan ikke bare følge en mal, men vi må snakke med de vi møter som egne personer, sier Vidal. - Når studentene først har fått hjelp har de lettere for å ta kontakt neste gang de har behov for det. 

På grunn av smittesituasjonen har det meste av veiledningen foregått over mail eller på Zoom, men de har også hatt noen fysiske møter. 
- Vi håper dette blir bedre til høsten, sier studieleder Mona H. Frønes, som er ansvarlig for ordningen. - Da vil studentassistentene ha et rom (samme som helsesykepleier) tilgjengelig tre dager i uka som kan brukes til fysisk veiledning.  

Studentassistentene er delt inn i vaktlister, og hovedsakelig besvarer hver assistent de henvendelsene som kommer inn under deres vakt. Det hender også at noen etterspør bestemte assistenter. Assistententene er lønnet pr. time, så de har anledning til å svare utenfor de faste vaktene sine.  

Faglig og sosialt utbytte

- For meg som student har det vært givende å ha denne stillingen, forteller Vidal. - Når høgskolen har vært stengt og vi ikke har møtt hverandre har det vært fint å ha et fellesskap blant oss studentassistenter. Og det er fint å møte de andre studentene. Jeg tror nok også vi har fanget opp en del ting som ikke ville ha blitt fanget opp uten oss. Det er en fordel at vi er studenter selv, vi setter oss lett inn i hva de har å stå i. 

Vikestad er enig.

- Det hender også at vi møter hele studiegrupper, gjerne sammen med andre veiledere. Det er nyttig for oss også å få flere synspunkt. 
 
Hun søkte på jobben fordi hun  hadde lyst til å gjøre noe for sine medstudenter.

- Som studenter selv så er vi på den samme bølgelengden. Den takknemligheten mange viser har vært veldig givende, det er så fint at vi kan hjelpe folk med å komme lettere gjennom studiet. 

- Nå lyses det ut nye stillinger som studentassistent, med oppstart i høst. Det skal ansettes 10-15 nye assistenter, i tillegg til de som blir med over fra dette semesteret. Søknadsfristen er 14.6, og vi anbefaler studenter som har lyst til å bidra litt ekstra i studentmiljøet til å søke, informerer Frønes. 

Hun  er meget fornøyd med at ordningen kan videreføres til høsten.

- Det har vært noen oppstartsproblemer, men ikke verre enn at vi ser på dette som læring før høstens studentassistenter starter opp arbeidet sitt, avslutter hun. 
Publisert: 08.06.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter