Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Inspirasjonsdag for menn i barnehagen

Årets fagdag for Menn i barnehagen hadde fokus på kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. 
For 12. gang arrangerte DMMH fagdag for menn i barnehagen. Med unntak av et digitalt seminar i fjor har alle fagdagene vært på campus Dalen. Nytt av året var at fagdagen ble arrangert sammen med Nord Universitet. 

Praktisk tilnærming

Evaluering fra tidligere fagdager har vist et ønske om mer tid for aktivitet, så årets fagdag var en blanding av foredrag og workshops.

- Bruk den personlige kompetansen din, sa Vegar Bones og Ingar Arne Aae, som ledet dagen.

- Uansett hvilken kompetanse du har kan den utøves i barnehagen på ulike måter. De oppfordret til å være tydelig til styrer med ønske om å bruke kompetansen sin. 

- Kunst, kultur og kreativitet er et fagområde som det er lett å binde sammen med andre fagområder, og hvor det også er lov å være spontan og dikte opp ting på sparket.  Tenk tverrfaglig, oppfordret de. 
Fagdagen for menn i barnehagen ble arrangert av Vegar Bones, Solbakken barnehager, Elin Børve, Nord Universitet, Kari Emilsen, DMMH og Ingar Arne Aae, Espira Casa Musica.
Fagdagen for menn i barnehagen ble arrangert av Vegar Bones, Solbakken barnehager, Elin Børve, Nord Universitet, Kari Emilsen, DMMH og Ingar Arne Aae, Espira Casa Musica. 

Blant workshopene var en innføring i DMMHs matematikkrom av Signe M. Hanssen, under headingen Kreativ lek med tall, rom og form i barnehagen. Kari Olafsen Aunet fra Levanger kommune ga deltakerne en innføring i koding ved hjelp av Beebots. 

I tillegg var det satt av tid til refleksjon og felles foredrag. 
Deltagere på fagdag for menn i barnehagen
Patrick Nordstrøm fra Solbakken barnehage hadde en innføring i IKT i arbeid med barnehagen, der deltakerne fikk lage sine egne historier i Book Creator


Kathrine Pedersen, fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i barnehagen vist til rammeplanen: "Personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer." Senteret har flere konkrete tips for barnehagene på nettsiden sin
Ingar Arne Aae inspirerte til bruk av musikk i barnehagen.
Gjennom en tenkt samlingsstund ledet Ingar Arne Aae deltakerne inn i en fortelling der musikken spilte hovedrollen.  

Fagdagen var støttet økonomisk av Statsforvalteren i Trøndelag.
Publisert: 19.11.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter