Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonal student-utveksling fra pc-skjermen

Med stengte landegrenser ble utvekslingsoppholdet for studentene på fordypningen "Barnehager i internasjonale perspektiver", gjennomført på en ny måte . 
Lærerne Gjertrud Stordal og Marianne Schram utarbeidet sammen med Internasjonalt kontor en alternativ utveksling. I stedet for et 3 måneders langt utenlandsopphold har studentene hatt digitale møter med barnehagelærerstudenter fra 7 ulike land som DMMH har samarbeidsavtaler med. 

Lærerikt om sørafrikanske barnehager

DMMH-student Malin Larsen Indergård hadde sett fram til å utforske Sør-Afrika.

Indergård hadde gledet seg til å oppleve et annet syn på oppvekst, lek og læring, men mener hun har lært mye ved å delta på den virtuelle utvekslingen til DMMH. (Foto: privat.)
Indergård hadde gledet seg til å oppleve et annet syn på oppvekst, lek og læring, men mener hun har lært mye ved å delta på den virtuelle utvekslingen til DMMH. (Foto: privat.)

- Jeg har fått et godt innblikk i sørafrikanske barnehager og hvor forskjellige de er fra våre. Barnehagene der har faste skoletimer og minner mer om skolen enn de gjør i Norge. Her legger vi også vekt på læring, men mye skjer gjennom lek. Rammeplanen til barnehagen angir hvilke temaer barnehagen skal jobbe med, men vi står fritt til å velge hvordan og når vi tar opp disse temaene. Barna er selv med og påvirker hva vi jobber med, vi lager opplegg ut i fra deres interesser. I Sør-Afrika skal barna gjennom et pensum som er fastlagt på detaljnivå. 

Samarbeid om en felles ukesplan

Tidsmessig bestor opplegget av tre samlinger, samt en felles sluttkonferanse. 

- Vi hadde først et møte for å bli kjent med hverandre, forteller Indergård. - På det neste møtet fikk vi innsyn i styringsdokumentene og barnehagehverdagen i de ulike landene, og vi så på hva de legger vekt på i arbeidet med barn. Tredje gang vi møttes lagde vi en felles ukesplan for en tenkt, felles barnehage. Timeplanene ble presentert på sluttkonferansen, der faglærerne fra alle lærerstedene var invitert. 

Dermed fikk studentene også et innsyn i erfaringene til studentene i de andre landene som deltok.

- Det var utfordrende å lage en felles ukesplan. Vi måtte inngå en del kompromiss for å få det til å fungere i begge de to landene. Ikke minst fordi barna i Sør- Afrika har mye kortere barnehagedager enn vi har i Norge, sier Indergård. 

- Å lage en felles ukeplan er nærmest et umulig prosjekt, men ved å jobbe med den sammen ønsket vi at studentene skulle komme litt bak de "gitte" verdiene og forståelsene. Alle er jo enige om at barns lek er viktig, men hvordan man løser det det i praksis er forskjellig, sier Stordal. 

– Ved at studentene kjenner på likheter og forskjeller som kommer frem lærer de også noe om seg selv, om hvordan de fremstår for andre, og om hvorfor de tenker som de gjør. 

- Tankene vi har om hvorfor vi gjør ting blir nok enda tydeligere når vi må diskutere dem, legger Indergård til. 

- En del av det vi har tatt opp hadde nok bare blitt oversett hvis vi hadde vært i Sør-Afrika. Nå måtte vi reflektere mer over hvorfor vi gjør ting forskjellig,  og ikke bare merke oss at ting er gjort på ulike måter.

God respons fra studentene

Casey Perkett-Seethal fra STADIO, Faculty of Education, i Durham, Sør Afrika, deltok på samme gruppe som Indergård. 


Casey Perkett-Seethal fra Sør-Afrika hadde planlagt å følge et studie på DMMH i fjor.  (Foto: Privat)
Casey Perkett-Seethal fra Sør-Afrika hadde planlagt å følge et studie på DMMH i fjor.  (Foto: Privat)

- Jeg valgte å søke internasjonal utveksling fordi jeg drømmer om å undervise i andre land når jeg er ferdig utdannet. Jeg har aldri vært noe annet sted enn i Sør-Afrika. Å reise til et nytt land, bli kjent med en ny kultur og lære en annen måte å undervise på, samtidig som jeg kunne dele min egen kultur ville gi meg mye erfaring, forteller hun. 

- Det var ikke lett å vite hva jeg kunne vente meg med dette opplegget men det var en interessant opplevelse som jeg er glad jeg fikk delta på. Det har vært veldig opplysende å høre om de forskjellige måtene ting er gjort i Norge.

De store forskjellene i synet på læring gjort inntrykk også på Perkett-Seethal.

- Det som utmerker seg som den største forskjellen er hvordan alt er veldig lek-basert hos dere i Norge, mens vi er ekstremt fokusert på akademiske prestasjoner, slik at barna blir flyttet opp en nivå i utdanningssystemet. Fokuset på lek er noe jeg vil ta med meg i min egen undervisning. Nå har jeg sett på egen hånd hvordan barna lærer bedre når de har det moro mens de lærer. 

Vil utvikle opplegget 

Målet med utvekslingen var at studentene skal utvikle interkulturell kompetanse i Early Childhood Education and Care, samt digital kompetanse, kommunikasjons- og språklige ferdigheter som kan nyttiggjøres i barnehagefeltet.

- Selv om vi er fornøyd med hva studentene har fått ut av dette ser vi også et forbedringspotensiale, sier Stordal. Hun kan blant annet se for seg at å sette sammen grupper med studenter fra flere land vil gjøre at alle får litt mer innblikk i hvordan barnehagene utformes i flere av de ulike deltakende landene. 

Indergård hadde gledet seg til å oppleve et annet syn på oppvekst, lek og læring, men mener hun har lært mye ved å delta på den virtuelle utvekslingen til DMMH.
Gjertrud Stordal, førstelektor ved DMMH, mener at den virtuelle undervisningsformen kan brukes av studenter som ønsker internasjonal erfaring, men som ikke har anledning til å reise utenlands.

- Vi får utforsket forskjeller og likheter på en annen måte. Og det er nok av uforutsette utfordringer studentene må takle underveis, akkurat som på en fysisk utveksling.
Publisert: 17.03.2021 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter