Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonal utveksling for studenter på DMMH

I fjor høst reiste flere 3. klassinger på utenlandspraksis. I møte med 2. klassene delte de noen av sine opplevelser. 
Studenter på DMMH har mulighet til å søke seg på et internasjonalt semester. 13 uker av høstsemesteret i 3. klasse er satt av til et praksis/studieopphold i utlandet.

Lista over land man kan dra til er lang. Vi har utvekslingsavtaler med høgskoler og universitet i blant annet USA, Nicaragua, flere europeiske land som England, Portugal, Tsjekkia, Hellas, Frankrike og Danmark og flere land i Afrika, blant annet Tanzania og Kenya. Noen steder tilbyr både undervisning og praksis, mens andre bare tilbyr praksis. 

Tilbakemeldingene fra studentene som reiser ut er veldig positive. Mange bekymrer seg for språkferdighetene sine før de drar, men erfaringsvis går det alltid mye bedre enn de frykter.

Maren Loland og Line Veronica Pedersen tilbrakte oppholdet i USA. De kom hjem fulle av inntrykk. I tillegg til å studere fag ved University of Washington i Seattle, hadde de praksis i en barnehage.

usastudenter
  
- Det er  både forskjeller og likheter mellom norske og amerikanske barnehager, forteller de. Synet på barn, omsorg og anerkjennelse og samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet var relativt likt, men i USA var de blant annet mer fokusert å sikkerheten. Det var også et sterkere fokus på læring og mindre frilek enn i Norge, 

USA - farerne anbefaler nye studenter til å bo på campus, og å delta i det veldige sosiale studentlivet. - Dere får venner for livet, lover de. 

Marie Thoreby Hornseth, Gina Hval Guldahl, Anna Skirbekk og Merethe Saltvik har vært i Swaziland. Swaziland er på størrelse med Telemark, og ligger midt inne i Sør-Afrika. De følte seg veldig trygge der de bodde på et hus inne på skolens område, med vakter som holdt oppsyn med området.

- Barna hadde et stort utendørs lekeområde, forteller de, - men de var ikke ute mer enn ca 1 time daglig. Vi trodde det skulle bli vanskelig med språket, men barna lærer engelsk fra de er 3 år og de gruppene vi valgte å jobbe med var fra 4-6 år. 

De norske utvekslingsstudentene reiste mye rundt i fritiden sin, og fikk også besøke flere andre skoler. De besøkte også et barnehjem i Mozambique som var grunnlagt av nordmenn.

2016swaziland

- Voksentettheten var veldig annerledes. Det var 1-2 lærere pr. 25-34 barn. Vi opplevde en annen kultur og en annen type foreldresamarbeid enn i Norge. Det var også ulike måter å lede en gruppe på enn vi er vant med. 

Språket gikk veldig lett, vi brukte kroppsspråk og opplevde både mestring og morsomme misforståelser. 

Studentene skulle jobbe med et prosjekt og hadde valgt eventyr og troll som tema .- Det ble så godt mottatt at vi dramatiserte Bukkene Bruse til sommeravslutningen med foreldrene, ler de. 

I Irland kan DMMH-studentene velge mellom 2 læresteder. Hege Stende Simonsen og Marita Olsen dro til Mary Immaculate College i Limerick, landets tredje største by. Her fulgte de noe undervisning.

  irland2016
- Som Erasmusstudenter var vi del av en stor gruppe studenter. Det var mange arrangementer der og vi ble godt kjent med de andre studentene. Vi reiste også mye rundt i landet.

Også Simonsen og Olsen opplevde at mye var forskjellig fra Norge. - Det var færre krav til utdanning for de som arbeidet i barnehagen enn det er i Norge. Barna hadde også mindre uteområde og de var strengt adskilt etter alder. Barna var fra 3 måneder til 5 år gamle. De hadde mye utstyr, men pynt og dekorasjoner i barnehagene var i stor grad voksenstyrt.

I tillegg til praksis fulgte de noe undervisning ved colleget.

2016int2

Evelina Sjøholm, Julie Sørmo og Synne Strormdalshei går i 2. klasse på DMMH. De har veldig lyst til å reise utenlands for å oppleve andre kulturer og språk.  

Marita Olsen har skrevet blogg fra Erasmusoppholdet i Irland. 

Mer informasjon om internasjonal utveksling ved DMMH.
Publisert: 28.01.2016 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter