Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Internasjonalt samarbeid om menn i barnehagen

Et stort forskningsprosjekt i regi av Lancaster University and The Fatherhood Institute har fått innvilget støtte fra det engelske forskningsrådet Economic and Social Research Council.

DMMH er partner i prosjektet og har denne uka har vært vertskap for 2 dager med erfaringssamling. 

discussions-at-qmuc

Britene stilte med 7 representanter fra forskning- og barnehagefeltet, mens dosent Kari Emilsen fra DMMH hadde invitert med seg et tilsvarende antall representanter fra norske barnehager, samt førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren og høgskolelektor Henrik Berger fra DMMH.  

Prosjektet startet opp i september i år, på initiativ av kjønnsforskeren Dr. Jo Warin. Etter at hun møtte Emilsen i det internasjonale forskernettverket "EECERA- Gender balance", begynte hun å lure på om Norges forholdsvis høge tall på området skyldtes tilfeldigheter eller målbevisst arbeid. 

img_3586

I Norge består rundt 9 % av arbeidsstokken i barnehagen av menn, i England er tallet 2 %.

- Det er flere årsaker til det lave tallet, forklarer Warin.

  • Å jobbe i barnehage er rett og slett ikke noe engelske menn tenker på i utgangspunktet
  • Yrket er lavtlønnet
  • Det har lav status

I tillegg er utdanningsnivået på de som arbeider i barnehagen lavere i England enn i Norge. Mens vi her har en egen bachelorgrad for barnehagelærere, med mulighet for flere mastergrader og videreutdanninger, kreves det ikke i høgere utdanning i England med, unntak for de som skal lede barnehagene. 

discussing-children-books-at-qmuc

Reader Warin legger også noe ansvaret for de lave tallene på britisk media. - Det fokuseres på enkeltsaker der menn har begått overgrep mot barn, forteller hun. - Mange menn føler seg mistenkeliggjort ved å velge et slikt yrke. I realiteten er barnehagene våre svært sikre. 

children-books-at-qmuc
Prosjektet sitt hovedfokus vil være rettet mot å rekruttere flere menn til å arbeide med de yngste barna og å beholde og støtte menn som arbeider i barnehage. Det vil også forskes på om menn som arbeider med de yngste barna blir satt til stereotypiske arbeidsoppgaver. Gjør de ting annerledes i barnehagen, får de mer ansvar for lekeaktiviteter og blir sett på som en utfyllende ressurs i forhold til kvinnene, eller blir menn og kvinner sett som at de innehar lik kompetanse? 

bjorkeng


 

Publisert: 15.11.2018
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter