Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jørn-Tommy Schjelderup, konst. adm. dir. PBL

Gratulerer til en vital 75-åring!
Hver dag leverer tusenvis av småbarnsforeldre sine aller kjæreste i barnehagen. Det fordrer en tillit som overgår det meste man kan forestille seg. En tillit som ikke kommer av seg selv og som ingen kan gjøre krav på.

Dette er en tillit som barnehager flest har, først og fremst fordi de har dyktige og engasjerte ledere og ansatte: Trygge og omsorgsfulle voksne som barna knytter seg til. Kloke fagfolk som alltid har barnets beste som sitt fremste mål og som bygger vurderingene sine på refleksjon og kunnskap.

Verdien av en god barndom kan knapt overvurderes.


Utdanning av barnehagelærere må derfor være en av de viktigste oppgavene en utdanningsinstitusjon kan påta seg.

I alle år siden 1947 har Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning vært en pioner og en betydelig bidragsyter på dette feltet. Det er virkelig noe å være stolt av.
Sammenlignet med DMMH er PBL en ung organisasjon. Men vi har gjennom mer enn 25 år lært å kjenne jubilanten som en ryddig og tvers igjennom profesjonell aktør som det er inspirerende å samarbeide med.

Blant de mange institusjonene som utdanner barnehagelærere i Norge, er DMMH den eneste som har som hovedoppgave å jobbe med barnehagerelatert utdanning og forskning. Det gir DMMH noen kvaliteter og en egenart som det er viktig å dyrke.

Det store mangfoldet som kjennetegner barnehagesektoren, ville neppe vært en realitet uten at det også er mangfold blant utdanningsinstitusjonene.

For fremtiden handler det om å utvikle stadig høyere og jevnere kvalitet i sektoren, til beste for barn i generasjoner fremover. Slik vi kjenner ledelsen og de ansatte ved DMMH, er dette en utfordring som det sterke miljøet i og rundt Trondheim kommer til å ta på høyeste alvor.

Med disse ordene ønsker vi i PBL å gratulere den vitale jubilanten Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning med sine første 75 år – og lykke til med de 75 neste!

Med hilsen fra
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Jørn-Tommy Schjelderup, konst. administrerende direktør
 
Publisert: 22.05.2022 23:03
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter