Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Jubileum for mennibarnehagen.no

I dag er det 10 år siden nettstedet mennibarnehagen.no ble lansert. Menn i barnehagen, MIB, har røtter tilbake til 1994, og siden da har det vært flere handlingsplaner og offentlige satsinger for å få flere menn inn i barnehagene. 
DMMH har siden 2009 hatt det nasjonale koordineringsansvaret for nettstedet, som er støttet av Utdanningsdirektoratet. Det har også blitt utvidet med en Facebookside.

Målet med mennibarnehagen.no er å forene lokalt, regionalt og nasjonalt arbeid for å rekruttere flere menn til barnehagen og barnehagelærerutdanningen. På nettsiden ligger blant annet sentrale strategier og verktøy til bruk i MIB-arbeidet. Det publiseres også nyheter, artikler og tips til aktiviteter som omhandler menn i barnehagen. 

Dosent Kari Emilsen og prorektor Ingar Pareliussen fra DMMH var initiativtagerne til nettstedet.

Dosent Kari Emilsen og prorektor Ingar Pareliussen fra DMMH lanserte ideen om et nettsted for menn i barnehagen til Kulturdepartementet i kjølvannet av handlingsplan for likestilling i skole og barnehage.
Dosent Kari Emilsen og prorektor Ingar Pareliussen fra DMMH lanserte ideen om et nettsted for menn i barnehagen til Kulturdepartementet i kjølvannet av handlingsplan for likestilling i skole og barnehage.

Det var med bakgrunn i MIB-arbeid ved Høgskolen, arrangering av MIB-konferanser nasjonalt og i Trondheim kommune, at behovet for en felles erfaringsarena kom frem. Tiltaket har vært videreført i 10 år selv om oppdraget i dag gis av Udir.

Siden har fungert etter hensikten og mange leser jevnlig nyhetsoppdateringer. Emilsen og barnehagestyrer Paal Christian Bjønnes utgjør redaksjonen og svarer på henvendelser.

Jubileet ble markert med kake på fagdagen Menn i barnehagen avholdt av DMMH tidligere i år.
Jubileet ble markert med kake på fagdagen for Menn i barnehagen avholdt på DMMH tidligere i år. 

- DMMH er takknemlig for oppdraget, sier Emilsen, som også har bidratt med forskning omkring MIB-arbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. - Det gjør at DMMH kan bidra aktivt til å utjevne ubalansen blant ansatte i barnehagen. Pareliussen sier at dette er en del av utdanningens samfunnsansvar og har vært sentralt med tanke på kjønnsbalanse ved rekruttering til DMMH som studiested. 
 
Publisert: 15.05.2019 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter