Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kjersti Bruu, student 1989-1992:

Først og fremst vil jeg gratulere DMMH med 75 år!
Sett utenfra er det en solid faglig og engasjert 75 åring.

Det er 30 år siden jeg gikk ut av DMMH. Selv om jeg var spent på yrkeslivet hadde jeg en trygghet med meg i det faglige grunnlaget. Utdanningen hadde gjort mye for meg i danningen av meg som yrkesutøver og har hatt stor betydning for hvordan jeg har utøvd denne rollen. Jeg har hatt med meg en yrkesstolthet som både har ført til engasjement, men også forpliktelser til å levere på vegne av profesjonen.

I dag jobber jeg som rektor på en barneskole. Jeg trekker ennå med meg kunnskap jeg fikk med meg i grunnutdanningen- se hele mennesket, og gjennom pedagogikk kan vi bidra til utvikling både faglig og sosialt for alle mennesker.

Ønsker med dette DMMH lykke til videre i årene fremover, og håper at de vil gå foran i det barnehagefaglige miljøet i Norge. Det trengs et solid faglig og forskningsbasert miljø for de første årene i utdanningsløpet.


Publisert: 03.05.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter